Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PhD Akademie VŠB-TUO přináší ucelený systém vzdělávání výzkumných pracovníků.  

Důraz klademe především na:

 • rozvoj vědecké výkonosti,
 • kariérní růst.

Nabízíme širokou nabídku kurzů:

 • scientometrie a publikační praxe (vědecké databáze, bibliometrie, citační praxe, tvorba odborných textů, sledování dopadu), základy vědecké práce (práce s daty, etika vědecké práce, metodologie sociálních výzkumů),
 • projektový management (projektové výzvy, příprava projektových návrhů, projektová angličtina) ,
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • soft skills (prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, lektorské dovednosti).

Přednášet Vám budou:

 • lektoři z VŠB-TUO,
 • odborníci z vybraných vědeckých pracovišť v rámci ČR,
 • zahraniční lektoři.

Nabídku kurzů doplňuje systém podpůrných služeb:

 • oddělení mezinárodních vztahů
  • komplexní poradenství ohledně zahraničních pobytů – přihláška, podklady, před výjezdem, po návratu,
  • podpora a propagace výjezdů: pravidelné neformální diskuzní setkání se studenty,
  • online konzultace,
  • finanční podpora mobilit studentů VŠB-TUO,
  • využití International Contact Point pro zahraniční studenty,
  • aktivní zapojení do aliance evropských univerzit U!REKA.
 • podpůrné aktivity knihovny VŠB-TUO
  • vytvoření doktorské sekce na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO
  • rozvoj sekce podpory vědy a výzkumu na webových stránkách knihovny VŠB-TUO
  • akvizice literatury pro oblast vědeckého psaní
 • podpora studentů se specifickými potřebami
  • sociální integrace studentů se specifickými nároky a specifickými poruchami učení
  • podpora integrace doktorandů se specifickými nároky a specifickými poruchami učení do života akademické obce
 • akce „INFO DAY“
  • neformální diskuzní setkání o cílech, plánech a očekáváních v souvislosti se vznikem PhD Akademie VŠB-TUO
 • organizace studentských akcí a soutěží
 • poradenské centrum

Kurzy probíhají v českém nebo anglickém jazyce a jsou zakončeny certifikátem a možností kreditů v rámci aktivit disertačního semináře.

O PhD Akademii