Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Destinace studijních a praktických stáží v zahraničí mohou být po celém světě. Finanční podpora se liší podle cílové země a typu mobility. Nejčastěji je využíváno stipendium v rámci programu Erasmus+ nebo univerzitní Stipendium VŠB-TUO.

ERASMUS+
  • Evropská unie a vybrané země
  • Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí.

Smlouvy, na základě kterých je možno vycestovat na studijní pobyt ERASMUS+, jsou uvedeny zde.

Studijní pobyt: studium na zahraniční vysokoškolské instituci

Praktická stáž: stáž na zahraničních univerzitách, v laboratořích, výzkumných centrech či organizacích

Stipendium VŠB-TUO
  • celý svět
  • Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO je určeno na výjezdy, které nelze podpořit stipendiem z programu Erasmus+.
  • Stipendium se vztahuje na studijní pobyty na zahraničních partnerských univerzitách, se kterými je podepsána smlouva o výměně studentů, nebo mohou studenti vyjet jako tzv. freemover.
  • Stipendium se dále vztahuje na praktické stáže na zahraničích partnerských univerzitách nebo jiných institucích.

Studijní pobyt

Praktická stáž

Letní/zimní škola

Další možnosti

Programy a nabídky nad rámec meziuniverzitních dohod, další možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí. Tyto stipendijní pobyty si musí studenti zařídit sami.
Jedná se o pobyty organizované Domem zahraničních služeb MŠMT, neziskovými vládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evropskou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, institucemi vázanými na velvyslanectví cílové země.

Zjistěte více