Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krok 1:
Kde a jak dlouho můžeš studovat

Kde všude můžeš studovat?

 • Na univerzitách, s nimiž má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů. Tyto smlouvy zajišťují studentům osvobození od placení poplatků za studium. Na některých univerzitách je možno získat také místní stipendium. V současné době má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů s celkem 51 univerzitami (údaj platný v březnu 2022). 
  seznam partnerských univerzit
 • Na jakékoliv univerzitě formou „freemover“  - více v záložce freemower - Pro AR 2024/2025 není možnost využít tento program.

 Postavení univerzit v mezinárodních žebříčcích si můžeš ověřit např. na QS World University Rankings

Délka pobytu

 • Minimální délka pobytu je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
Krok 2:
Kontaktuj svého fakultního koordinátora

Kontaktuj svého fakultního koordinátora,  který  ti sdělí fakultní podmínky pro výjezd. Bez souhlasu fakultního koordinátora není možno studijní pobyt realizovat.

Seznam fakultních koordinátorů

 Můžeš vyjet pokud splňuješ následující podmínky:

 • Máš absolvován minimálně 1. ročník bakalářského studijního programu na VŠB-TUO
 • Studentům doktorského studijního programu doporučujeme vycestovat na praktickou stáž;
 • Student 1. ročníku doktorského studia může vycestovat až v letním semestru.
 • Neplatíš poplatky za prodloužené studium;
 • Máš splněny všechny studijní povinností a máš výborné studijní výsledky;
 • Pokud vyjíždíš v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia, zkontroluj, zda jsi řádně zapsán ke studiu v EDISONU a případně požádej studijní oddělení o dřívější zápis. Také bude nutné zadat novou přihlášku v Edisonu na studijní pobyt.  
 • Máš dobrou znalost anglického jazyka, případně jazyka, ve kterém probíhá výuka;
 • Některé univerzity (např. japonské) požadují vysokou úroveň anglického jazyka (TOEFL 80/ILETS6.0). Proto studentům doporučujeme zajistit si včas vhodný certifikát, aby tak předešli případným komplikacím s prokazováním jazykové úrovně. Jedním z testovacích center je Institut jazyků VŠB-TUO. Termíny zkoušek TOEFL a ILETS, které pořádá Institut jazyků VŠB-TUO, najdeš zde.
Krok 3:
Přihlaš se do výběrového řízení
 • Všichni studenti, kteří chtějí požádat o Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO musí úspěšně absolvovat celouniverzitní výběrové řízení.
 • Tato výběrová řízení probíhají 2x ročně.
 • Výběrové řízení probíhá formou pohovoru v anglickém jazyce. Dále jsou posuzovány studijní výsledky studentů.
Krok 4:
Připrav všechny požadované dokumenty

Vyplň všechny požadované formuláře a ještě před výjezdem odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

 • Learning Agreement – LA se vyplňuje prostřednictvím IS Edison, LA musí být sestaven tak, aby součet ECTS kreditů za jeden semestr byl minimálně 20, doporučený počet je 30 ECTS kreditů; seznam ISCED kódů je uveden zde;
 • Účastnická smlouva - ÚS připraví kontaktní osoba na Oddělení mezinárodních vztahů; ÚS je možno připravit, když je přihláška v IS Edison ve stavu "výjezd schválen"; 
 • Zvací dopis, kde budou uvedena přesná data trvání studijního pobytu;
 • Kopie dokladu o sjednaném cestovním zdravotním pojištění platným pro cílovou zemi a po celou délku trvání mobility; studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.  Před cestou doporučujeme přečíst pojistné podmínky a rozsah pojištění.
 • Všem studentům doporučujeme registraci v systému DROZD - systém MZV
  k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů;
 • Dalším užitečným tipem je návštěva Ambulance cestovní medicíny, kde Vám pomůžou s cizojazyčnými formuláři, očkováním i posouzením zdravotního stavu po příjezdu.
Krok 5:
Podpis smlouvy, výše a výplata stipendií

Pokyny pro vyplnění účastnické smlouvy (dále jen ÚS):

 • ÚS připravuje kontaktní osoba Oddělení mezinárodních vztahů. 
 • Data zahájení a ukončení mobility jsou v souladu s obdobím, které je uvedeno v zvacím dopisu.
 • Stipendium se přiděluji také na období povinné karantény a on-line výuky s přítomností studenta v zahraničí. Vždy je potřeba k tomu doložit nějaký dokument, např. info ze zahraniční instituce o nutnosti absolvovat karanténu.
 • Výše denní/měsíční sazby stipendia je stanovena dle země a je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
 • Výše stipendií na akademický rok 2022/23 je uvedena v Příkazu rektora  TUO_PRI_21_040  v příloze č. 2. Denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Tabulka stipendií ke stažení také zde
 • Výše stipendia pro praktickou stáž nebo krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Účastnickou smlouvu podepisuje student v průběhu konzultace na Oddělení mezinárodních vztahů.

Vzorec pro výpočet výše stipendia

Praktické informace k výplatě stipendia:

 • Stipendium se vyplácí:
  • před výjezdem po dodání všech požadovaných dokumentů;
  • v českých korunách;
  • bezhotovostně na účet studenta uvedený v IS Edison;
  • účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou osobu.
 • Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí  na zahraniční studijní pobyt počátkem kalendářního roku, probíhá až koncem měsíce ledna daného kalendářního roku.
 • Studentům, jejichž pobyt přechází z jednoho kalendářního roku do druhého, je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Splátky jsou rozděleny podle kalendářních let. První splátka (za období počátek pobytu - konec kalendářního roku) je vyplacena před výjezdem. Druhá splátka (za období leden - konec pobytu) bývá zpravidla vyplacena koncem měsíce ledna daného kalendářního roku. 
 • V případě, že student vyjíždí na celý AR, proběhne výplata stipendia na letní semestr až po dodání studijních výsledků za zimní semestr. 

Krok 6:
V průběhu a před ukončením pobytu

Všechny dokumenty jsi již v pořádku odevzdal, můžeš tedy vyjet na svůj zahraniční studijní pobyt, načerpat nové vědomosti, najít si nové kamarády a patřičně si vše užít.

Pokud v průběhu pobytu potřebuješ:

 • Změnit předměty, které jsi měl v úmyslu na zahraniční instituci studovat,  je třeba připravit tzv. " changes" (Tabulka "C" dokumentu Learning Agreement). Changes je třeba připravit do jednoho měsíce po příjezdu na zahraniční instituci, respektive zahájení semestru a být opět schváleny proděkanem pro studium;
 • Změnit délku zahraničního pobytu -  alespoň jeden měsíc předem projednej tuto změnu s fakultním koordinátorem a s kontaktní osobou pro Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO.

 Před ukončením mobility zajisti na zahraniční instituci originály formulářů:

 • Confirmation of Study Period  - univerzity tento dokument standardně nevydávají, studenti si ho musí vyžádat na International Office, datum podpisu tohoto dokumentu musí souhlasit s datem ukončení (neakceptujeme datum podpisu týden předem);
 • Transcript of Records  - většina univerzit zasílá automaticky poštou po ukončení mobility, přesto doporučujeme zaslání dokumentu ověřit na International Office.
Krok 7:
Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu 

odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

Kontaktuj svého fakultního koordinátora a:

 • Doruč mu originál Transcript of Records
Informace partnerských univerzit

Brazílie

Universidade Paulista – UNIP

Čínská lidová republika

Lanzhou University - Fact sheet, odkaz

Shenyang Aerospace University – Course list, University guide

Xiamen University – Fact sheet,List of Programmes in English, odkaz

Tchaj-wan

Feng Chia UniversityFact sheet, List of courses

National Cheng Kung UniversityFact sheet, Flyer, website, videa

National Chengchi University – Fact sheetKurz Mandarinštiny, Website

National Taiwan University of Science and Technology – Webová stránka

Dominikánská republika

Universidad IberoamericanaPromo video, Course list, Brochure

Hong Kong

Hong Kong Baptist UniversityFact Sheet 2021-22, LeafletPromo video, Live Chat Recording, Course List (Spring 21/22, Physical Exchange)

Indonésie

Universitas IndonesiaFact Sheet

Japonsko

Gunma University – Webová stránka

Kumamoto University – Webová stránka

Kyushu University - Fact sheet, application form

Tohoku UniversityFact sheet, Webová stránka, zájemci o program COLABS musí mít souhlas školitele z Tohoku University

Yokohama National UniversityFact sheet

Kanada

Douglas College - Fact sheet, webová stránka, seznam předmětů

Kazachstán

Kazakh-British Technical UniversityFact sheetFaculties 

Kolumbie

Universidad de Santader – Términos referencia

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Fact sheet

UNAB - Fall 2021 Virtual

Korejská republika

Ajou University – Fact sheet 2022, webpage

Chung Ang University – Fact sheet

Dankook UniversityFact sheet, List of courses, web

Dongguk UniversityFact sheet

Keimyung UniversityFact sheet, Promo leaflet 

Korea University of Technology and Education – Brochure 2019, Fact sheet 2019Brochure 2020, Fact Sheet 2020, Course list

Korea University Sejong Campus – Fact Sheet, list of Bc. courses Fall 2020, list of Bc. courses Spring 2021

University of Ulsan –Fact sheet, List of courses

DUO Korea Fellowship Programme – General Description

Malajsie

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) - website

Peru

Universidad San Ignacio de LoyolaFact sheet, Course list, USIL newsletter, Fact sheet Fall 2021 Virtual, List of courses (Virtual)

Rusko

National university of science and technology MISIS - Info Sheet

Tomsk Polytechnic University – English-taught courses, exchange program guide, accommodation

Don State Technical University - Info sheet

Singapur

Nanyang Technical UniversityFact sheet

Švýcarsko

Università della Svizzera italiana - Webová stránka, Fact sheet

Thajsko

King Mongkut's University of Technology Thonburi – Fact sheet

DUO-Thailand Fellowship Programme - pro rok 2022 není k dispozici