Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Praktické stáže

jsou jednou z možností jak v rámci vysokoškolského studia vycestovat do zahraniční a získat tak cenné znalosti a zkušenosti. Stáž lze absolvovat na zahraničních univerzitách a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra či v menších podnicích a soukromých firmách.

Základní podmínky

Praktická stáž:

 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu na VŠB-TUO
 • na stáž si vyčleň nejméně 2 měsíce, nejvýše však měsíců 12
 • na Erasmus+ můžeš vyjet opakovaně, ale v daném stupni (ať už Bc., Mgr. nebo Ph.D) nesmíš celkově přesáhnout 12 měsíců
 • stáž můžeš absolvovat v programové zemi programu Erasmus+ kromě České republiky 
 • stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU nebo organizacích spravujících programy EU
  na praktickou stáž (oproti stáži studijní) už můžeš vyjet v prvním ročníku! Výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde
 • stáž je potřeba vyřizovat s časovým předstihem 
Krok 1:
Výběrové řízení

Výběrové řízení

Abys mohl vyrazit na stáž, musíš nejdříve projít výběrovým řízením, které je v kompetenci fakult. Tvým prvním krokem by tedy měla být návštěva fakultního koordinátora, a to s dostatečným předstihem! Zrovna na tvé fakultě může výběrové řízení probíhat pouze dvakrát do roka! Na nic tedy nečekej.

Krok 2:
Najdi zahraniční instituci

Instituci, kde budeš mít svou pracovní stáž, si musíš najít sám. Jen ty sám totiž nejlépe víš, co by tě zajímalo, v jakém oboru bys chtěl a potřeboval rozvíjet své znalosti.

Nápomocný ti může například být vyhledávač nabídek pracovních stáží Erasmusintern nebo si prohlédni Přímé nabídky firem, kde průběžně zveřejňujeme nabídky, které jsou zaslány přímo na naši univerzitu.

Cenné informace ti také může poskytnout fakultní koordinátor. Nebo se nech třeba inspirovat zkušenostmi tvých kolegů nejen z VŠB-TUO, ale i celé ČR, pročti si  Zprávy z mobilit.

Krok 3:
Vyřiď si dokumenty a stipendium

1.Se zahraniční institucí musíš nejdříve podepsat smlouvu - Learning Agreement for Traineeships. Poctivě vyplň první čtyři strany (ať už ve spolupráci se svým fakultním koordinátorem nebo se zahraniční institucí), nenechávej nic prázdné. Nakonec sežeň všechny potřebné podpisy - stačí ve scan verzi. Přesto začni včas (např. 3 měsíce před výjezdem), jedná se o klíčový dokument a shánění podpisů se může protáhnout

2. Vyplň, podepiš a nech podepsat domácím fakultním koordinátorem Evidenční list. Pozor, tady budeme potřebovat originální podpis koordinátora.

3. Sjednej si pojištění na celou dobu svého pobytu. Musí obsahovat zdravotní pojištění (léčebných výloh), pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění!

4. Účastnická smlouva je dohoda, která ti při splnění určitých podmínek zaručuje stipendium. Vyplň všechna pole kromě článků 2.4, 2.5, 3.1 a 3.2. 

Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty.

Stipendia jsou vyplácena v eurech, proto doporučujeme uvést eurový účet. V případě účtu korunového si ověř, že banka na něj přijímá eurové vklady.

Měsíční paušály pro jednotlivé země najdeš zde, přesný výpočet stipendia pro tvůj konkrétní termín můžeš zase ověřit v kalkulátoru

Stipendium ti bude vyplaceno maximálně ve dvou splátkách. První z nich obdržíš ještě před odjezdem.

Krok 4:
Odevzdej dokumenty a vyplň jazykový test

Na Oddělení mezinárodních vztahů (email silvie.sosta@vsb.cz ) nám zašli tyto dokumenty:

 1. Learning Agreement for Traineeships – kompletně potvrzený 
 2. Evidenční list – scan, originál nám dodáš při podpisu smlouvy
 3. Účastnickou smlouvu – ve formátu doc., abychom mohli doplnit zbývající pole
 4. Pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti)
 5. Vyplň OLS jazykový test: Po obdržení dokumentů ti necháme zaslat link k OLS testu. Jedná se o jazykový test v jazyce, ve kterém se budeš na pracovišti dorozumívat. Výsledek již neovlivní tvůj výjezd, avšak zapisuje se do Účastnické smlouvy. Vyplnění zabere cca 45 min.

Až budeš mít vše hotovo, tak se opět ozvi na email a naplánujeme termín podpisu smlouvy.

K podpisu by mělo dojít nejpozději 2 - 3 týdny před odjezdem na stáž. K podpisu si nezapomeň vzít originál Evidenčního listu!

Krok 5:
Odjeď - čerpej zážitky (zkrať/prodluž pobyt)

Chceš-li svou stáž prodloužit (případně zkrátit), zašli měsíc před vypršením smlouvy dotaz na odd. 9230, svému fakultnímu koordinátorovi, studijnímu odd. Obratem ti dáme vědět, zda je možné žádosti vyhovět. 

V případě prodloužení pobytu dodáš 3 dokumenty: 
1. potvrzenou prostřední část formuláře Learning Agreement for Traineeships (DURING THE MOBILITY), 
2. nový Evidenční list 
3. dodatek k Účastnické smlouvě, který ti připravíme, zašleme k podpisu.  

V případě zkrácení pobytu musíš počítat s tím, že budeš část stipendia vracet. 

 

Krok 6:
Na konci stáže

Poslední den stáže si nech zodpovědnou osobnou na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část Learning Agreementu (AFTER THE MOBILITY), tento dokument budeš odevzdávat v originále paní Šosté na Oddělení zahraničních vztahů do 14 dní po návratu.

Na konci své stáže 

 1. vyplň závěrečný OLS test ( výzva příjde emailem)
 2. ve spolupráci s koordinátorem také připravíš dokument Výsledky pracovní stáže.
 3. vyplň 2 dotazníky – EU Survey pro Erasmus a Zprávu z mobilit pro své kolegy. Na oba dotazníky obdržíš přihlašovací údaje emailem. 
Dokumenty a užitečné odkazy

k vyřízení pobytu

1. Learning Agreement AR 20/21 
2. Evidenční list 
3. Účastnická smlouva pro výjezdy v AR 20/21
(přílohy II., charta studenta III.,)

Kódy oborů( ISCED)
Kalkulátor
Výše stipendia

k uzavření pobytu

1. After Mobility (Traineeship Certificate)