Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Praktické stáže

jsou jednou z možností jak v rámci vysokoškolského studia vycestovat do zahraniční a získat tak cenné znalosti a zkušenosti. Stáž lze absolvovat na zahraničních univerzitách a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra či v menších podnicích a soukromých firmách.

Základní podmínky

Praktická stáž:

 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu na VŠB-TUO
 • na stáž si vyčleň nejméně 2 měsíce, nejvýše však měsíců 12
 • na Erasmus+ můžeš vyjet opakovaně, ale v daném stupni (ať už Bc., Mgr. nebo Ph.D) nesmíš celkově přesáhnout 12 měsíců
 • stáž můžeš absolvovat v programové zemi programu Erasmus+ kromě České republiky 
 • stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU nebo organizacích spravujících programy EU
 • na praktickou stáž (oproti stáži studijní) už můžeš vyjet v prvním ročníku! Výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde
 • stáž je potřeba vyřizovat s časovým předstihem 
Krok 1:
Výběrové řízení

Výběrové řízení

Abys mohl vyrazit na stáž, musíš nejdříve projít výběrovým řízením, které je v kompetenci fakult. Tvým prvním krokem by tedy měla být návštěva fakultního koordinátora, a to s dostatečným předstihem! Zrovna na tvé fakultě může výběrové řízení probíhat pouze dvakrát do roka! Na nic tedy nečekej.

Krok 2:
Najdi zahraniční instituci

Instituci, kde budeš mít svou pracovní stáž, si musíš najít sám. Jen ty sám totiž nejlépe víš, co by tě zajímalo, v jakém oboru bys chtěl a potřeboval rozvíjet své znalosti.

Nápomocný ti může například být vyhledávač nabídek pracovních stáží Erasmusintern nebo si prohlédni nabídku portálů s nabídkami stáží či přímé nabídky firem, kde průběžně zveřejňujeme nabídky, které jsou zaslány přímo na naši univerzitu.

Cenné informace ti také může poskytnout fakultní koordinátor. Nebo se nech třeba inspirovat zkušenostmi tvých kolegů nejen z VŠB-TUO, ale i celé ČR, pročti si  Zprávy z mobilit.

Krok 3:
Vyřiď si dokumenty a stipendium

1. Evidence a přihlášení na stáž probíhá v IS Edison. Tam i vyplňujete níže uvedený Learning Agreement!
Se zahraniční institucí musíš nejdříve podepsat smlouvu - Learning Agreement for Traineeships. Poctivě vyplň první 2 strany (ať už ve spolupráci se svým fakultním koordinátorem nebo se zahraniční institucí), nenechávej nic prázdné.
Začni včas (např. 3 měsíce před výjezdem), jedná se o klíčový dokument a shánění podpisů se může protáhnout

2. Sjednej si pojištění na celou dobu svého pobytu. Musí obsahovat zdravotní pojištění (léčebných výloh), pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění!

3. Účastnická smlouva je dohoda, která ti při splnění určitých podmínek zaručuje stipendium. Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty. Stipendia jsou vyplácena v eurech, proto doporučujeme uvést eurový účet. Číslo účtu musí být uvedeno v IS Edison. ( formát IBAN)

Měsíční paušály pro jednotlivé země najdeš zde, přesný výpočet stipendia pro tvůj konkrétní termín můžeš zase ověřit v kalkulátoru

Stipendium ti bude vyplaceno maximálně ve dvou splátkách. První z nich obdržíš ještě před odjezdem.

Krok 4:
Odevzdej dokumenty a vyplň jazykový test

Jakmile bude v IS Edison evidován a schválen Váš Learning Agreement for Traineeships emailem zašlete informaci o Vašem výjezdu na Odd. mezinárodních vztahů ( silvie.sosta@vsb.cz

 1. Budete vyzváni k vyplnění  OLS testu. Jedná se o jazykový test v jazyce, ve kterém budeš na pracovišti komunikovat. Výsledek již neovlivní tvůj výjezd, avšak zapisuje se do Účastnické smlouvy. Vyplnění zabere cca 45 min.
 2. Zašli kopie sjednaného pojištěníMusí obsahovat zdravotní pojištění (léčebných výloh), pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění! Opět na email silvie.sosta@vsb.cz

K podpisu Účastnické dohody by mělo dojít nejpozději 2 - 3 týdny před odjezdem na stáž.  Na termín schůzky k podpisu dohody se domluv opět s paní Šostou (silvie.sosta@vsb.cz

Krok 5:
Odjeď - čerpej zážitky (zkrať/prodluž pobyt)

Chceš-li svou stáž prodloužit (případně zkrátit), zašli měsíc před vypršením smlouvy dotaz na Oddělení mezinárodních vztahů, svému fakultnímu koordinátorovi a na studijní odd. Obratem ti dáme vědět, zda je možné žádosti vyhovět. 

V případě prodloužení pobytu dodáš 3 dokumenty: 
1. potvrzenou střední část formuláře Learning Agreement for Traineeships (Changes to the Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise ),
2. dodatek k Účastnické smlouvě, který ti připravíme na Odd. mezinárodních vztahů a zašleme k podpisu.  

V případě zkrácení pobytu musíš počítat s tím, že budeš část stipendia vracet. 

 

Krok 6:
Na konci stáže

Poslední den stáže si nech zodpovědnou osobou na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část Learning Agreementu (AFTER THE MOBILITY Traineeship Certificate), tento dokument budeš odevzdávat v originále paní Šosté na Oddělení mezinárodních vztahů do 14 dní po návratu. Kopii předej fakultnímu koordinátorovi.

Na konci své stáže 

 1. vyplň závěrečnou zprávu EU Survey 
 2. ve spolupráci s koordinátorem také připravíš dokument Výsledky pracovní stáže

Dobrovolné: Tví spolužáci a studenti naší univerzity, kteří výjezd teprve plánují, velmi ocení, pokud vyplníš závěrečnou Zprávu z mobilit .  V případě, že rád předáš praktické rady k pobytu, prosím kontaktuj paní Šostou ( silvie.sosta@vsb.cz), která Ti zašle odkaz na dotazník.

Dokumenty a užitečné odkazy

k vyřízení pobytu

1. Learning Agreement AR 20/21 - vyplňujete v IS Edison, NE zde!
2. Účastnická smlouva pro výjezdy v AR 20/21
- (vyplňujete v IS Edison)

Kódy oborů( ISCED)
Kalkulátor
Výše stipendia

k uzavření pobytu

1. After Mobility (Traineeship Certificate)