Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Praktické stáže

jsou jednou z možností jak v rámci vysokoškolského studia vycestovat do zahraniční a získat tak cenné znalosti a zkušenosti. Stáž lze absolvovat na zahraničních univerzitách a spolupracujících subjektech, jako jsou laboratoře, výzkumná centra či v menších podnicích a soukromých firmách.

Základní podmínky
 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu na VŠB-TUO, 
 • vyjet můžeš už v 1. ročníku studia, 
 • délka tvé praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců, 
 • na Erasmus+ můžeš vyjet opakovaně, ale v daném stupni (ať už Bc., Mgr. nebo Ph.D) nesmíš celkově přesáhnout 12 měsíců, 
 • stáž můžeš absolvovat v programové zemi programu Erasmus+ kromě České republiky, 
 • stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU nebo organizacích spravujících programy EU; výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde
 • přijímající instituce = jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země). 

Krok 1:
Výběrové řízení

Výběrové řízení

Abys mohl vyrazit na stáž, musíš nejdříve projít výběrovým řízením, které je v kompetenci fakult. Tvým prvním krokem by tedy měla být návštěva fakultního koordinátora, a to s dostatečným předstihem! Zrovna na tvé fakultě může výběrové řízení probíhat pouze dvakrát do roka! Na nic tedy nečekej.

Krok 2:
Najdi zahraniční instituci

Instituci, na které absolvuješ svou praktickou stáž, si musíš najít sám. Jen ty sám totiž nejlépe víš, co by tě zajímalo, v jakém oboru bys chtěl a potřeboval rozvíjet své znalosti.

Nápomocný ti může například být vyhledávač nabídek pracovních stáží Erasmusintern nebo si prohlédni nabídku portálů s nabídkami stáží či přímé nabídky firem, kde průběžně zveřejňujeme nabídky, které jsou zaslány přímo na naši univerzitu.

Cenné informace ti také může poskytnout fakultní koordinátor nebo některý z tvých vyučujících. Nebo se nech třeba inspirovat zkušenostmi tvých kolegů nejen z VŠB-TUO, ale i celé ČR, pročti si Zprávy z mobilit.

Krok 3:
Vyřiď si dokumenty a stipendium

1. Learning Agreement for Traineeships

Evidence a přihlášení na stáž probíhá v IS Edison. Zde i vyplňujete níže uvedený Learning Agreement for Traineeships!
Se zahraniční institucí musíš nejdříve podepsat smlouvu - Learning Agreement for Traineeships. Poctivě vyplň první 2 strany (ať už ve spolupráci se svým fakultním koordinátorem nebo se zahraniční institucí), nenechávej nic prázdné.
Začni včas (např. 3 měsíce před výjezdem), jedná se o klíčový dokument a shánění podpisů se může protáhnout!

2. Pojištění

Sjednej si pojištění na celou dobu svého pobytu. Musí obsahovat: 

 • zdravotní pojištění (léčebných výloh),
 • pojištění odpovědnosti,
 • úrazové pojištění!

Kopii smlouvy pošli emailem na Oddělení mezinárodních vztahů (barbora.hoppova@vsb.cz), nebo ji přines s sebou k podpisu účastnické smlouvy

Studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Před cestou doporučujeme přečíst pojistné podmínky a rozsah pojištění.

3. Letter of Acceptance

Z důvodu výpočtu výše stipendia je potřeba znát PŘESNÉ období Vašeho pobytu. Můžete dodat formulář zahraniční instituce či požadat o vyplnění přiloženého návrhu Letter of Acceptance

4. Bankovní účet 

U své banky si sjednej bankovní účet v EUR, na který ti bude vyplaceno stipendium. Stipendium vyplácíme v EUR. Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty. Vyplnění čísla účtu do IS Edison je jednou z podmínek vystavení účastnické smlouvy a převodu stipendia. Proto musí být číslo účtu uvedeno v IS Edison (ve formátu IBAN) ještě předtím, než se vydáš podepsat účastnickou smlouvu.  

Měsíční paušály pro jednotlivé země najdeš zde, přesný výpočet stipendia pro tvůj konkrétní termín můžeš zase ověřit v kalkulátoru

Stipendium ti bude vyplaceno maximálně ve dvou splátkách. První z nich obdržíš ještě před odjezdem.

Krok 4:
Vyplň jazykový test

Jakmile bude v IS Edison evidován a schválen tvůj Learning Agreement for Traineeships, emailem zašli informaci o výjezdu na Oddělení mezinárodních vztahů (mobility@vsb.cz). 

Následně budeš emailem vyzván k vyplnění OLS jazykového testu přes platformu EU Academy. Jedná se o test v jazyce, ve kterém budeš na zahraniční univerzitě studovat a komunikovat. Výsledek již neovlivní tvůj výjezd, avšak zapisuje se do účastnické smlouvy. Vyplnění zabere cca 45 min. 

Postup, jak se přihlásit do EU Academy a vyplnit OLS jazykový test, najdeš ZDE.

  Krok 5:
  Účastnická smlouva

  Než podepíšeš účastnickou smlouvu, měl bys splnit následující kroky: 

  • mít podepsaný Learning Agreement for Traineeships v IS Edison všemi stranami,  
  • vložit číslo účtu v EUR, na který bude zaslána finanční podpora, do IS Edison, 
  • absolvovat online jazykové testování přes platformu EU Academy,   
  • poslat Letter of Acceptance na Oddělení mezinárodních vztahů,  
  • mít sjednané pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.

   

  Ve chvíli, kdy budeš mít výše uvedené dokumenty a kroky splněné a v IS Edisonu bude tvoje přihláška ke studijnímu pobytu ve stavu “výjezd schválen”, kontaktuj e-mailem paní Hoppovou () a domluv si termín podpisu účastnické smlouvy. 

  Green Erasmus

  V novém programovém období věnuje program Erasmus+ zvláštní pozornost podpoře udržitelného rozvoje a podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování na zahraniční mobilitu.  

  Pokud na svůj zahraniční studijní pobyt budeš cestovat ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty TAM i ZPĚT bude realizována vlakemautobusem nebo sdíleným automobilem, máš nárok na jednorázový příspěvek 50 EUR. O příspěvek si zažádáš před výjezdem a navýšení je zohledněno také v účastnické smlouvě.

  Cestu ekologickým prostředkem prokážeš po návratu doložením jízdenek nebo dokladem za benzín na cestu TAM a ZPĚT. Data na jízdenkách musí odpovídat termínu mobility. Při využití sdíleného automobilu tě pro úplnost požádáme o podpis čestného prohlášení.

  Příspěvek bude proplacen po návratu z mobility po předložení všech požadovaných dokladů.

  Příspěvek neplatí pro cesty pod 100 km

  Krok 6:
  Odjeď - čerpej zážitky (zkrať/prodluž pobyt)

  Chceš-li svou stáž prodloužit (případně zkrátit), zašli měsíc před vypršením smlouvy dotaz na Oddělení mezinárodních vztahů, svému fakultnímu koordinátorovi a na studijní oddělení. Obratem ti dáme vědět, zda je možné žádosti vyhovět. 

  V případě prodloužení pobytu dodáš 3 dokumenty: 
  1. potvrzenou střední část formuláře Learning Agreement for Traineeships (Changes to the Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise),
  2. dodatek k Účastnické smlouvě, který ti připravíme na Oddělení mezinárodních vztahů a zašleme k podpisu.  

  V případě zkrácení pobytu musíš počítat s tím, že budeš část stipendia vracet. 

   

  Krok 7:
  Na konci stáže

  Poslední den stáže si nech zodpovědnou osobou na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část Learning Agreementu (AFTER THE MOBILITY Traineeship Certificate), tento dokument budeš odevzdávat v originále paní Hoppové na Oddělení mezinárodních vztahů do 14 dní po návratu. Kopii předej fakultnímu koordinátorovi.

  Na konci své stáže 

  1. vyplň závěrečnou zprávu EU Survey 
  2. ve spolupráci s koordinátorem také připravíš dokument Výsledky pracovní stáže

  Dobrovolné: Tví spolužáci a studenti naší univerzity, kteří výjezd teprve plánují, velmi ocení, pokud vyplníš závěrečnou Zprávu z mobilit .  V případě, že rád předáš praktické rady k pobytu, prosím kontaktuj paní Hoppovou (), která Ti zašle odkaz na dotazník.

  Dokumenty a užitečné odkazy

  k vyřízení pobytu

  1. Learning Agreement - vyplňujete v IS Edison

  2. Účastnická smlouva pro výjezdy - kontaktujte p. Hoppovou ()

  3. Informace o období pobytu - Letter of Acceptance (možno použít i formulář přijímající instituce)

  Kódy oborů( ISCED)
  Kalkulátor
  Výše stipendia

  Čestné prohlášení - Green Erasmus (pro spolujízdu automobilem)

  k uzavření pobytu

  1. After the Mobility (Traineeship Certificate)