Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Od roku 2016 lze požádat o Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO také k účasti na letní/zimní školy (dále jen L/Z škola). 

  • O finanční podporu k účasti je možno žádat v průběhu celého roku. Není nutné se hlásit do výběrového řízení.
  • Účast na L/Z škole musí být schválena fakultním koordinátorem.
  • Délka školy je minimálně 2 týdny.
  • Výše stipendia je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.

Vzorec pro výpočet výše stipendia:
Měsíční sazba pro danou zemi/30 x počet dnů strávených na přijímací instituci

Výše stipendia je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_029 v příloze č. 2 a denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Výše stipendia pro krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené v příloze č. 2 bude posouzena individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.

Student, žádající o stipendium na L/Z školu doručí na Oddělení mezinárodních vztahů

před výjezdem:

 Po návratu:

 

Kontakt:

Bc. Marta Blaštíková 
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A338
Tel: + 420 597 324 33
marta.blastikova@vsb.cz