Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální nabídky naleznete zde


Můžeš získat finanční příspěvek na L/Z školy na zahraniční univerzitě.

L/Z školu si můžeš najít sám nebo můžeš využít naší aktuální nabídky.


Výše stipendia na tyto L/Z školy bude podléhat stávajícím pravidlům (tedy počet dnů na zahraniční univerzitě x výše denního příspěvku dle destinace). 


Minimální délka L/Z školy 14 dní.

Postup: 

 • O stipendium můžeš zažádat v průběhu celého roku, staří kontaktovat fakultního koordinátora.
 • Délka školy je minimálně 14 dnů.
 • Výše stipendia prezenční formy L/Z školy je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
 • Výše stipendií pro akademický rok 2022/2023 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_21_040  v příloze č. 2. Denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Tabulka stipendií ke stažení také zde
 • Výše stipendia pro výjezd v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Vzorec pro výpočet výše stipendia

Co je potřeba udělat před výjezdem:

 • podat přihlášku na studijní pobyt v IS Edison, 
 • v rámci přihlášky se připravuje learning agreement, který musí být podepsán všemi stranami, 
 • když je přihláška v Edisonu ve stavu "výjezd schválen", je možno připravit účastnickou smlouvu, ÚS připravuje kontaktní osoba na Oddělení mezinárodních vztahů.
 • Dále dodáš: 
  • program/harmonogram/webové stránky školy..., 
  • kopii zdravotního pojištění. 

 Po návratu:

 

Kontakt:

Bc. Eva Hajdučková
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A339
Tel: + 420 596 993 232

 

Bartonova-Marketa.jpg