Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální nabídky naleznete zde

Od roku 2016 lze požádat o Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO také k účasti na letní/zimní školy (dále jen L/Z škola). 
Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho zahraničních univerzit bude v roce 2021 pořádat placené virtuální letní školy, bylo rozhodnuto finančně podpořit účast studentů VŠB-TUO také na těchto aktivitách.
Studenti tak mohou získat finanční příspěvek na L/Z školy s přítomností účastníka na zahraniční univerzitě i na placené virtuální LŠ.
Vyšší priorita bude přiřazena prezenční formě L/Z škole. Výše stipendia na tyto L/Z školy bude podléhat stávajícím pravidlům (tedy počet dnů na zahraniční univerzitě x výše denního příspěvku dle destinace). Virtuální L/Z školy budou podpořeny dle skutečných výdajů až do výše 400 EUR. 
V obou případech je minimální délka L/Z školy 14 dní. Po ukončení student dodá transcript (či jiný doklad o získaných kreditech) a originál certifikátu o absolvování LŠ. 

Postup: 

 • O finanční podporu k účasti je možno žádat v průběhu celého roku. V případě zájmu kontaktujte svého fakultního koordinátora.
 • Účast na L/Z škole musí být schválena fakultním koordinátorem.
 • Délka školy je minimálně 14 dnů.
 • Finanční podpora virtuální L/Z školy bude dle skutečných výdajů až do výše 400 EUR. 
 • Výše stipendia prezenční formy L/Z školy je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
 • Výše stipendií na letní semestr 2020/21 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_029 v příloze č. 2 a ke stažení zde
 • Výše stipendií na zimní semestr 2021/22 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_041 v příloze č. 2 a ke stažení zde.
 • Výše stipendia pro výjezd v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Vzorec pro výpočet výše stipendia

Student, žádající o stipendium na L/Z školu doručí na Oddělení mezinárodních vztahů

před výjezdem:

 • student podá přihlášku na studijní pobyt v IS Edison, 
 • v rámci přihlášky se připravuje learning agreement, který musí být podepsán všemi stranami, 
 • když je přihláška v Edisonu ve stavu "výjezd schválen", je možno připravit účastnickou smlouvu, ÚS připravuje kontaktní osoba na Oddělení mezinárodních vztahů (ÚS k náhledu ke stažení),
 • Student dále dodá: 
  • program/harmonogram/webové stránky školy..., 
  • kopii zdravotního pojištění v případě fyzické mobility. 

 Po návratu:

 

Kontakt:

Bc. Marta Blaštíková 
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A338
Tel: + 420 597 324 33