Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální nabídky naleznete zde

Od roku 2016 lze požádat o Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO také k účasti na letní/zimní školy (dále jen L/Z škola). 
Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho zahraničních univerzit bude v roce 2021 pořádat placené virtuální letní školy, bylo rozhodnuto finančně podpořit účast studentů VŠB-TUO také na těchto aktivitách.
Studenti tak mohou získat finanční příspěvek na L/Z školy s přítomností účastníka na zahraniční univerzitě i na placené virtuální LŠ.
Vyšší priorita bude přiřazena prezenční formě L/Z škole. Výše stipendia na tyto L/Z školy bude podléhat stávajícím pravidlům (tedy počet dnů na zahraniční univerzitě x výše denního příspěvku dle destinace). Virtuální L/Z školy budou podpořeny dle skutečných výdajů až do výše 400 EUR. 
V obou případech je minimální délka L/Z školy 14 dní. Po ukončení student dodá transcript (či jiný doklad o získaných kreditech) a originál certifikátu o absolvování LŠ. 

Postup: 

  • O finanční podporu k účasti je možno žádat v průběhu celého roku. V případě zájmu kontaktujte svého fakultního koordinátora.
  • Účast na L/Z škole musí být schválena fakultním koordinátorem.
  • Délka školy je minimálně 14 dnů.
  • Finanční podpora virtuální L/Z školy bude dle skutečných výdajů až do výše 400 EUR. 
  • Výše stipendia prezenční formy L/Z školy je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
  • Výše stipendií na letní semestr 2020/21 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_029 v příloze č. 2 a ke stažení zde
  • Výše stipendií na zimní semestr 2021/22 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_041 v příloze č. 2 a ke stažení zde.
  • Výše stipendia pro výjezd v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
  • Účastnickou smlouvu podepisuje pouze student a ve dvou vyhotoveních dodá na Oddělení mezinárodních vztahů.
  • Vzorec pro výpočet výše stipendia

Student, žádající o stipendium na L/Z školu doručí na Oddělení mezinárodních vztahů

před výjezdem:

 Po návratu:

 

Kontakt:

Bc. Marta Blaštíková 
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A338
Tel: + 420 597 324 33
marta.blastikova@vsb.cz