Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D. 

+420-59-732-3065   Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů

Mgr. et Mgr. Kamila Pokorná

  +420-59-732-3716   Institucionální koordinátorka programu Erasmus+ 
Bc. Marta Blaštíková
+420-59-732-4333

Stipendium VŠB-TUO, výjezdy zaměstnanců Erasmus+, Program Internacionalizace

Mgr. Bc. Jakub Němec +420-59-732-5404 Kreditové mobility
Silvie Šostá silvie.sosta@vsb.cz Praktické stáže Erasmus+

Bc. Daniela Vaňková

Zástup: Mgr. et Mgr. Kamila Pokorná

+420-59-732-3716   Studijní pobyty Erasmus+

Fakultní koordinátoři

Ing. Veronika Brabcová, Ph.D.

Zástup: Bc. Martina Přečková

+420-59-732-2860 Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ing. Lenka Heczková

+420-59-732-2399 Ekonomická fakulta

Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

+420-59-732-1398 Fakulta stavební

Mgr. Ing. Alena Bilošová, Ph.D.

+420-59-732-3266 Fakulta strojní

Mgr. Jana Bogdová

+420-59-732-6013 Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Karla Dvořáková

+420-59-732-5340 Hornicko-geologická fakulta

doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.

+420-59-732-5531 Fakulta materiálově-technologická