Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení mezinárodních vztahů

Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů

Ing. Mgr. Monika Maňáková

Institucionální koordinátorka programu Erasmus+

Mgr. Bc. Jakub Němec

Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+, koordinátor pro výjezdy zaměstnanců rektorátu

Mgr. Barbora Štivarová

Výjezdy studentů na praktické stáže Erasmus+, PR

Denisa Zdražilová

Výjezdy studentů na studijní pobyty Erasmus+, výjezdy zaměstnanců v rámci Programu Internacionalizace, Stipendium Georgius Agricola pro přijíždějící studenty v rámci Exchange programu, příjezdy studentů v rámci programu Freemover

Ing. Eva Moutelíková

Výjezdy zaměstnanců Erasmus+

Bc. Eva Hajdučková

Výjezdy studentů v rámci programu Stipendium VŠB-TUO

Fakultní koordinátoři

Ing. Karla Dvořáková

Hornicko-geologická fakulta

Monika Krejzková

Fakulta materiálově-technologická

Ing. Marek Jadlovec, Ph.D.

Fakulta strojní

Ing. Lenka Heczková

Ekonomická fakulta

Mgr. Jana Bogdová

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

Fakulta stavební

Ing. Mgr. Veronika Meca

Fakulta bezpečnostního inženýrství