Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.

+420 596 993 065

Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů

Ing. Mgr. Monika Maňáková

+420 596 993 716   Institucionální koordinátorka programu Erasmus+
Ing. Eva Moutelíková

+420 596 991 215

Výjezdy zaměstnanců Erasmus+

Mgr. Bc. Jakub Němec

+420 596 995 404

Kreditové mobility, koordinátor pro výjezdy zaměstnanců rektorátu
Mgr. Barbora Hoppová barbora.hoppova@vsb.cz Praktické stáže Erasmus+
Denisa Zdražilová

Studijní pobyty Erasmus+, Program Internacionalizace
Bc. Eva Hajdučková

+420 596 993 232 Stipendium VŠB-TUO

Fakultní koordinátoři

Ing. Mgr. Veronika Meca

+420 596 992 804  Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ing. Lenka Heczková

+420 596 992 399 Ekonomická fakulta

Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

+420 596 991 398  Fakulta stavební

Ing. Marek Jadlovec

+420 596 995 145 Fakulta strojní

Mgr. Jana Bogdová

+420 596 996 013 Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Karla Dvořáková

+420 596 991 298 Hornicko-geologická fakulta

Monika Krejzková

+420 596 994 348 

Fakulta materiálově-technologická