Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programy a nabídky nad rámec meziuniverzitních dohod, další možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí. Tyto stipendijní pobyty si musí studenti zařídit sami.
Jedná se o pobyty organizované Domem zahraničních služeb MŠMT, neziskovými vládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evropskou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, institucemi vázanými na velvyslanectví cílové země.

Odkazy na vybrané programy:
Akademická informační agentura DZS MŠMT (AIA)
-          CEEPUS , novinky: blended a online forma mobilit
-          AKTION
-          International Visegrad Fund
-          Norské fondy a fondy EHP
 
Další nabídky stáží, stipendií, letních škol a jazykových kurzů:
-   DBU (German Federal Environmental Foundation)
-   APEX
-   British Council
-   Campus France
-   CEFRES
-   Česko-bavorská VŠ agentura  - stip. na roční pobyt, od 1/2021 nové stip. a grantové programy
-   DAAD - on line seminář k výjezdům AR 21/22
-   eastchance.com
-   EURODESK
-   Francouzské vládní stipendium
-   Fulbrightova komise v ČR
-   Goethe institut
-   GWI
-   Horizont 2020 - Marie Sklodowska Curie
-   Ministerstvo zahr. věcí - Mladý dobrovolník OSN pro rok 2021
-   Nadace Český literární fond
-   Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
-   Nadační fond Ferdinanda Peroutky
-   Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
-   NSERC of Canada
-   Open Society Fund
-   Rotary International
-   Symptoma
-   US Placement

learn-64058.jpg