Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programy a nabídky nad rámec meziuniverzitních dohod, další možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí. Tyto stipendijní pobyty si musí studenti zařídit sami.
Jedná se o pobyty organizované Domem zahraničních služeb MŠMT, neziskovými vládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evropskou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, institucemi vázanými na velvyslanectví cílové země.

Odkazy na vybrané programy:
Akademická informační agentura DZS MŠMT (AIA) : vyhledávač stipendií
-          AIA-všeobecné informace k výběrovým řízením AIA, katalog stipendií pro AR 2023/2024
-          CEEPUS , novinky: blended a online forma mobilit
-          AKTION  , Info pro zájemce o stipendium LS 22/23   
-          International Visegrad Fund
-          Norské fondy a fondy EHP
 
Další nabídky studia, stáží, stipendií, letních škol a jazykových kurzů:
-   DBU (German Federal Environmental Foundation)
-   APEX
-   British Council
-   Campus France
-   CEFRES
-   BTHA  Česko-bavorská VŠ agentura  -  Termín pro podání žádostí o stip. pobyty AR 22/23: 1. 12. 2021,
    od 1/2022  nové stip. a grantové programy
-   DAAD - Online seminář pro zájemce o krátkodobá stipendia DAAD do Německa v termínu prosinec 2022 - květen 2023
-   eastchance.com
-   EURODESK
-   Francouzské vládní stipendium
-   Goethe institut
-   GWI
-   Horizont 2020 - Marie Sklodowska Curie
-   Ministerstvo zahr. věcí -  Mladý dobrovolník OSN pro rok 2021
-   Nadace Český literární fond
-   Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
-   Nadační fond Ferdinanda Peroutky
-   Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
-   NSERC of Canada
-   Open Society Fund
-   Rotary International
-   Symptoma
-   US Placement

learn-64058.jpg