Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krátkodobá mobilita pro studenty doktorského studijního programu

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mají doktorandi možnost absolvovat v zahraničí krátkodobou fyzickou mobilitu.

Základní podmínky
 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán do akreditovaného Ph.D. studijního programu na VŠB-TUO, 
 • délka tvé mobility je minimálně 5 a maximálně 30 dní, 
 • na Erasmus+ můžeš vyjet opakovaně, ale v daném stupni (ve tvém případě Ph.D. studia) nesmíš celkově přesáhnout 12 měsíců, 
 • studijní pobyt nebo stáž můžeš absolvovat v jakékoli programové zemi programu Erasmus+ kromě České republiky, 
 • studijní pobyt je realizován na základě platné meziinstitucionální smlouvy uzavřené mezi VŠB-TUO (příslušnou fakultou) a partnerskou zahraniční institucí držící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),
 • stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU nebo organizacích spravujících programy EU; výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde,
 • praktická stáž je realizována v přijímající instituci = jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země). 
Krok 1:
Výběrové řízení

Výběrové řízení

Abys mohl vyrazit na stáž, musíš nejdříve projít výběrovým řízením, které je v kompetenci fakult. Tvým prvním krokem by tedy měla být návštěva fakultního koordinátora, a to s dostatečným předstihem! Na nic tedy nečekej.

Krok 2:
Najdi zahraniční univerzitu nebo instituci

Pokud ses rozhodl vyjet na krátkodobý studijní pobyt, ale nevíš, která země a univerzita ti bude vyhovovat, kontaktuj fakultního koordinátora, který má přehled o platných bilaterálních smlouvách mezi VŠB-TUO a zahraničními univerzitami. 

Přehled uzavřených smluv najdeš zde i s počty studentů, které je možné vyslat na studijní pobyt na jednotlivé partnerské univerzity a fakulty. VŠB-TUO musí mít se zahraniční univerzitou smlouvu o výměně studentů Ph.D. studia.

Pokud ses rozhodl pro krátkodobou praktickou stáž, instituci, na které absolvuješ svou mobilitu, si musíš najít sám. Jen ty sám totiž nejlépe víš, co tě zajímá, v jakém oboru bys chtěl a potřeboval rozvíjet své znalosti.

Nápomocný ti může například být vyhledávač nabídek pracovních stáží Erasmusintern nebo si prohlédni nabídku portálů s nabídkami stáží či přímé nabídky firem, kde průběžně zveřejňujeme nabídky, které jsou zaslány přímo na naši univerzitu.

Cenné informace ti také může poskytnout fakultní koordinátor nebo některý z tvých vyučujících. Nebo se nech třeba inspirovat zkušenostmi tvých kolegů nejen z VŠB-TUO, ale i celé ČR, pročti si Zprávy z mobilit.

Krok 3:
Vyřiď si dokumenty a stipendium

1. Learning Agreement for Studies/Traineeships

Evidence a přihlášení na krátkodobou mobilitu probíhá v IS Edison. Zde vyplníš Learning Agreement for Traineeships nebo Learning Agreement for Traineeships!

Začni včas (např. 3 měsíce před výjezdem), jedná se o klíčový dokument a shánění podpisů se může protáhnout!

2. Pojištění

Sjednej si pojištění na celou dobu svého pobytu. Musí obsahovat: 

 • zdravotní pojištění (léčebných výloh),
 • pojištění odpovědnosti,
 • úrazové pojištění!

Kopii smlouvy o pojištění přineseš k podpisu účastnické smlouvy.

Studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Před cestou doporučujeme přečíst pojistné podmínky a rozsah pojištění.

3. Letter of Acceptance

Z důvodu výpočtu výše stipendia je potřeba znát PŘESNÉ období Vašeho pobytu. Můžete dodat formulář zahraniční instituce či požadat o vyplnění přiloženého návrhu Letter of Acceptance

4. Bankovní účet 

U své banky si sjednej bankovní účet v EUR, na který ti bude vyplaceno stipendium. Stipendium vyplácíme v EUR. Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty. Vyplnění čísla účtu do IS Edison je jednou z podmínek vystavení účastnické smlouvy a převodu stipendia. Proto musí být číslo účtu uvedeno v IS Edison (ve formátu IBAN) ještě předtím, než se vydáš podepsat účastnickou smlouvu.  

5. Stipendium

Základní výše stipendia (platí pro studijní pobyt i praktickou stáž):

 • od 1. do 14. dne fyzické aktivity 70 EUR/den
 • od 15. do 30. dne fyzické aktivity je 50 EUR/den

Krok 4:
Vyplň jazykový test

Jazykový test absolvují všichni účastníci mobility, která je na více než 14 dnů.

Jakmile bude v IS Edison evidován a schválen tvůj Learning Agreement, emailem zašli informaci o výjezdu na Oddělení mezinárodních vztahů (mobility@vsb.cz). 

Následně budeš emailem vyzván k vyplnění OLS jazykového testu přes platformu EU Academy. Jedná se o test v jazyce, ve kterém budeš na zahraniční univerzitě studovat a komunikovat. Výsledek již neovlivní tvůj výjezd, avšak zapisuje se do účastnické smlouvy. Vyplnění zabere cca 45 min. 

Postup, jak se přihlásit do EU Academy a vyplnit OLS jazykový test, najdeš ZDE.

  Krok 5:
  Účastnická smlouva

  Než podepíšeš účastnickou smlouvu, měl bys splnit následující kroky: 

  • mít podepsaný Learning Agreement v IS Ediosn všemi stranami,  
  • vložit číslo účtu v EUR, na který bude zaslána finanční podpora, do IS Edison, 
  • absolvovat OLS online jazykové testování přes platformu EU Academy (pokud jedeš na více než 14 dnů),   
  • poslat Letter of Acceptance na Oddělení mezinárodních vztahů,  
  • mít sjednané pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.

   

  Ve chvíli, kdy budeš mít výše uvedené dokumenty a kroky splněné a v IS Edisonu bude tvoje přihláška ke studijnímu pobytu nebo praktické stáži ve stavu “výjezd schválen”, domluv si termín podpisu účastnické smlouvy. 

  Green Erasmus

  V novém programovém období věnuje program Erasmus+ zvláštní pozornost podpoře udržitelného rozvoje a podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování na zahraniční mobilitu.  

  Pokud na svůj zahraniční studijní pobyt budeš cestovat ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty TAM i ZPĚT bude realizována vlakemautobusem nebo sdíleným automobilem, máš nárok na jednorázový příspěvek 50 EUR. O příspěvek si zažádáš před výjezdem a navýšení je zohledněno také v účastnické smlouvě.

  Cestu ekologickým prostředkem prokážeš po návratu doložením jízdenek nebo dokladem za benzín na cestu TAM a ZPĚT. Data na jízdenkách musí odpovídat termínu mobility. Při využití sdíleného automobilu tě pro úplnost požádáme o podpis čestného prohlášení.

  Příspěvek bude proplacen po návratu z mobility po předložení všech požadovaných dokladů.

  Příspěvek neplatí pro cesty pod 100 km

  Krok 7:
  Na konci studijního pobytu nebo stáže

  1. Studijní pobyt

  Po návratu ze studijního pobytu odevzdáváš na Oddělení mezinárodních vztahů a fakultním studijním oddělení 2 dokumenty:

  A. Confirmation of Erasmus+ Study Period  

  • potvrzení o reálné délce studia na zahraniční univerzitě (Doba pobytu uvedená v tomto potvrzení musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena tvoje účastnická smlouva. Bude-li doložený pobyt kratší, budeš muset vrátit příslušnou částku grantu dle počtu nedoložených dnů.), 
  • originál si nechej potvrdit (podpis a razítko) zahraniční univerzitou v den ukončení studijního pobytu,  
  • originál odevzdej nejpozději do 14 dnů po příjezdů na Oddělení mezinárodních vztahů,
  • Confirmation of Erasmus+ Study Period si můžeš stáhnout zde.

  B. Transcript of Records 

  • výpis absolvovaných předmětů v zahraničí potvrzený zahraniční institucí, 
  • na zahraniční univerzitě se domluv, jak a kdy ti bude doručen originál s podpisem a razítkem zahraniční univerzity, 
  • originál pak odevzdáš fakultnímu koordinátorovi. 

  2. Praktická stáž

  Poslední den stáže si nech zodpovědnou osobou na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část Learning Agreementu (AFTER THE MOBILITY Traineeship Certificate), tento dokument budeš odevzdávat v originále na Oddělení mezinárodních vztahů do 14 dní po návratu. Kopii předej fakultnímu koordinátorovi.

  3. EU Survey 

  Po návratu ze studijního pobytu nebo stáže ti bude na tvůj e-mail automaticky poslán odkaz na vyplnění závěrečné zprávy, tzv. EU Survey. Vyplnění tohoto dotazníku je povinné pro všechny účastníky mobility v rámci programu Erasmus+.

  Dokumenty a užitečné odkazy

  k vyřízení pobytu

  1. Learning Agreement - vyplňujete v IS Edison

  2. Účastnická smlouva pro výjezdy - kontaktujte Oddělení mezinárodních vztahů ()

  3. Informace o období pobytu - Letter of Acceptance (možno použít i formulář přijímající instituce)

  Kódy oborů( ISCED)

  Čestné prohlášení - Green Erasmus (pro spolujízdu automobilem)

  k uzavření pobytu

  1. Confirmation of Erasmus+ Study Period  

  2. After the Mobility (Traineeship Certificate)