Mobility

Oddělení Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje poradenství a podporu v administrativní i finanční oblasti studentům, pedagogům, vědeckým a administrativním pracovníkům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí. Studenti mohou realizovat studijní pobyty a praktické stáže téměř po celém světě. Zaměstnanci mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů vycestovat především v rámci programu Erasmus+ .Dále poskytujeme podporu zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na VŠB-TUO na 1-2 semestrální pobyty

Oznámení o zpracování osobních údajů

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ FOTOSOUTĚŽĚ
V pátek 12/10/2018 jsou všichni studenti a zaměstnanci VŠB-TUO zváni na akci ERASMUS DAY, v rámci které pan rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. v 11:30 hodin slavnostně předá autorům třech vítězných fotografií hodnotné ceny.  Do fotosoutěže, na téma MEZINÁRODNÍ PŘÁTELSTVÍ, se mohli zapojit pouze studenti, kteří v AR 2017/2018 vyjeli na zahraniční studijní pobyt nebo stáž v rámci programu Erasmus+ či vycestovali  se Stipendiem VŠB-TUO. Nádherné fotografie z cest si můžete prohlédnout přímo v pátek či v průběhu celého měsíce října ve spojovací chodbě mezi budovami J a A (vedle bufetu).

NABÍDKA STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Aktuálně do
Německa - DAAD stipendia pro absolventy všech oborů, výzkumná stipendia pro studenty DSP, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, Termín: 15.11.2018
Maďarska - pro studenty BSP, MSP a DSP, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a letní kursy maďarštiny, Termín: 30.11.2018
Izraele - studijní a výzkumné pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia; letní kursy hebrejštiny, Termín: 22.11.2018


Life_Sciences_Building_in_Tel_Aviv_University web1

 Francie

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku pro studenty  navazujícího magisterského nebo doktorského studia; leták
Termín na odevzdání přihlášek na akademický rok 2019/2020 je 1. prosince 2018

Bavorska spoluprace

Stipendium na každoroční STUDIUM MODERNÍ ISLANDŠTINY NA UNIVERSITY OF ICELAND
Termín na odevzdání přihlášek na akademický rok 2019/2020 je 1. prosince 2018

University of Iceland Logo

STIPENDIUM PRO STUDENTY NAVAZUJÍCÍCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V NĚMECKU

DBU2l

Tys ještě na žádném výjezdu nebyl? Nech se inspirovat!
Podívej se na ZKUŠENOSTI Z POBYTŮ v rámci programu Stipendium VŠB-TUO nebo Erasmus+


Finsko
Lappeenranta University of Technology

Cestou do Číny
Japonsko
Tohoku University
Cestou do Číny 2 web  Tohoku_UniversityF />


© 2018 VŠB-TU Ostrava