Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje poradenství a podporu v administrativní i finanční oblasti studentům, pedagogům, vědeckým a administrativním pracovníkům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí. Studenti mohou realizovat studijní pobyty a praktické stážev rámci programu Erasmus+ či s  využitím Stipendia VŠB-TUO. Zaměstnanci mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů vycestovat jak v rámci programu Erasmus+ (státy EU/EHP), tak s finanční podporou univerzity (státy mimo EU/EHP).