Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Chceš vyjet na studijní pobyt?

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc vysokoškoláků. Jedním z nich můžeš být i vy! Poznej, jak to chodí v jiné zemi, získej nové znalosti a zkušenosti, zlepši se v cizím jazyce a navaž mezinárodní přátelství a profesní kontakty.

Základní podmínky
 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu na VŠB-TUO, 
 • vyjet můžeš už v 1. ročníku studia, 
 • délka tvého studijního pobytu je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců, 
 • během zahraničního studijního pobytu musíš splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr 
 • na Erasmus+ můžeš vyjet opakovaně, ale v daném stupni (ať už Bc., Mgr. nebo Ph.D) nesmíš celkově přesáhnout 12 měsíců 
 • studijní pobyt je realizován na základě platné meziinstitucionální smlouvy uzavřené mezi VŠB-TUO (příslušnou fakultou) a partnerskou zahraniční institucí držící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 
 • studijní pobyt můžeš absolvovat v jakékoli programové zemi programu Erasmus+ kromě České republiky.  

Krok 1:
Výběrové řízení

Abys mohl vyrazit na studijní pobyt, musíš nejdříve projít výběrovým řízením, které je v kompetenci fakult. Tvým prvním krokem by tedy měla být návštěva fakultního koordinátora, a to s dostatečným předstihem! Zrovna na tvé fakultě může výběrové řízení probíhat pouze dvakrát do roka! Na nic tedy nečekej. 

Od fakultního koordinátora získáš nejen informace o výběrovém řízení, ale také o univerzitách, se kterými má tvoje fakulta uzavřené smlouvy. Fakultní koordinátor ti také poradí s podáním přihlášky v systému Edison.

Krok 2:
Najdi si zahraniční univerzitu

Rozhodl ses, že chceš vyjet s Erasmem na studijní pobyt, ale nevíš, která země a univerzita ti bude vyhovovat? Kontaktuj fakultního koordinátora, který má přehled o platných bilaterálních smlouvách mezi VŠB-TUO a zahraničními univerzitami. 

Přehled uzavřených smluv najdeš zde i s počty studentů, které je možné vyslat na studijní pobyt na jednotlivé partnerské univerzity a fakulty. 

S výběrem ti může pomoct také Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus, kde najdeš praktické informace studentů, kteří už studijní pobyt absolvovali. 

Je opravdu důležité, abys měl/a před výjezdem všechny informace. Prostuduj si proto webové stránky zahraniční univerzity a pokud máš dotazy, ptej se svého fakultního koordinátora nebo kontaktuj koordinátora na zahraniční univerzitě. 

Krok 3:
Vyřiď si dokumenty a stipendium

Před výjezdem na zahraniční pobyt je potřeba vyřídit několik dokumentů: 

 • Learning Agreement for Studies 

Evidence a přihlášení na studijní pobyt probíhá v IS Edison. Zde vyplníš Learning Agreement for Studies (část „Before Mobility“).

LA obsahuje seznam předmětů, které budeš na zahraniční univerzitě studovat (tabulka A) a seznam předmětů, které tím budou splněny a uznány na VŠB-TUO (tabulka B). Prostřednictvím IS Edison jej elektronicky schválí a odešle k dalšímu posouzení fakultní koordinátor a následně schválí koordinátor zahraniční univerzity. LA potvrzený vysílající i přijímající institucí je podmínkou pro vyplacení stipendia a musí být schválený všemi stranami v momentu podpisu účastnické smlouvy. 

 

 • Letter of Acceptance / Harmonogram akademického roku na zahraniční univerzitě 

Další podmínkou uzavření účastnické smlouvy je potvrzení o přijetí ke studiu, tzv. Letter of Acceptance (LoA) s přesnými daty zahájení a ukončení mobility. Na základě dat uvedených v LoA je pak vypočítáno tvoje stipendium na dobu studijního pobytu. 

LoA musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a přesná data semestru/pobytu na přijímající univerzitě. Pokud LoA přesná data neobsahuje, je zapotřebí doložit harmonogram semestru nebo akademický kalendář 

Harmonogram semestru / akademického roku uvádí počátek výuky a konec zkouškového období od (den/měsíc/rok) do (den/měsíc/rok) na zahraniční univerzitě. V případě nejasností si období studia upřesni se zahraniční univerzitou (a jejich email doruč spolu s harmonogramem). 

Bez LoA nebo harmonogramu AR není možné podepsat Účastnickou smlouvu a realizovat mobilitu! 

 

 • Stipendium 

Výši stipendia najdeš zde.

Výše sazeb pro výpočet stipendia je platná i v AR 2022/2023.

Doplň obodbí pobytu do KALKULÁTORU a zjistíš výši přiděleného stipendia na tvůj studijní pobyt.

Více k podmínkám financování tvého studijního pobytu a sankcím najdeš ZDE.

Krok 4:
Sjednej si pojištění a bankovní účet v EUR

1. Pojištění

Před podpisem účastnické smlouvy si sjednej pojištění na celou dobu tvého pobytu. Musí obsahovat: 

 • zdravotní pojištění (léčebných výloh),
 • pojištění odpovědnosti,
 • úrazové pojištění!

Kopii smlouvy pošli emailem paní Zdražilové (), nebo ji přines s sebou k podpisu účastnické smlouvy.  

Upozorňujeme, že kartička evropského pojištěnce je sice platná ve všech zemích EU, ale při pojistné události je spoluúčast v mnoha zemích velmi vysoká, proto doporučujeme se na dobu zahraničního pobytu připojistit.  

Studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.  (Více k ERV pojištění: pojistné podmínky a rozsah pojištění). 

2. Bankovní účet 

U své banky si sjednej bankovní účet v EUR, na který ti bude vyplaceno stipendium. Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty. Vyplnění čísla účtu do IS Edison je jednou z podmínek vystavení účastnické smlouvy a převodu stipendia. Proto musí být číslo účtu uvedeno v IS Edison (ve formátu IBAN) ještě předtím, než se vydáš podepsat účastnickou smlouvu.  

Krok 5:
Jazykový test

Jakmile bude v IS Edison evidován a schválen tvůj Learning Agreement for Studies, emailem zašli informaci o výjezdu na Oddělení mezinárodních vztahů (). 

Následně budeš emailem vyzván k vyplnění OLS jazykového testu přes platformu EU Academy. Jedná se o test v jazyce, ve kterém budeš na zahraniční univerzitě studovat a komunikovat. Výsledek již neovlivní tvůj výjezd, avšak zapisuje se do účastnické smlouvy. Vyplnění zabere cca 45 min. 

Postup, jak se přihlásit do EU Academy a vyplnit OLS jazykový test, najdeš ZDE

Green Erasmus

V novém programovém období věnuje program Erasmus+ zvláštní pozornost podpoře udržitelného rozvoje a podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování na zahraniční mobilitu 

Pokud na svůj zahraniční studijní pobyt budeš cestovat ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty TAM i ZPĚT bude realizována vlakem, autobusem nebo sdíleným automobilem, máš nárok na jednorázový příspěvek 50 EUR.

O příspěvek si zažádáš PŘED VÝJEZDEM a navýšení je zohledněno také v účastnické smlouvě. Proto ještě před tím, než si domluvíš termín podpisu smlouvy, informuj pracovníka Oddělení mezinárodních vztahů, který s tebou řeší smlouvu, o tom, že využiješ tzv. Green Erasmus.

Cestu ekologickým prostředkem prokážeš PO NÁVRATU doložením jízdenek nebo dokladem za benzín na cestu TAM a ZPĚT. Data na jízdenkách musí odpovídat termínu mobility. Při využití sdíleného automobilu tě pro úplnost požádáme o podpis čestného prohlášení

Příspěvek bude proplacen po návratu z mobility po předložení všech požadovaných dokladů.

Příspěvek neplatí pro cesty pod 100 km

Krok 6:
Účastnická smlouva

BEZ PODEPSANÉ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY NELZE VYJET NA STUDIJNÍ POBYT ERASMUS+.

Před podpisem účastnické smlouvy, je student povinen:  

 • mít podepsaný Learning Agreement for Studies v IS Edison všemi stranami,  
 • vložit číslo účtu v EUR, na který bude zaslána finanční podpora, do IS Edison, 
 • absolvovat online jazykové testování přes platformu EU Academy,   
 • poslat Letter of Acceptance nebo harmonogram AR zahraniční univerzity, na Oddělení mezinárodních vztahů,  
 • mít sjednané pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti.

 

Ve chvíli, kdy budeš mít výše uvedené dokumenty a kroky splněné a v IS Edisonu bude tvoje přihláška ke studijnímu pobytu ve stavu “výjezd schválen”, kontaktuj e-mailem paní Zdražilovou () a domluv si termín podpisu účastnické smlouvy. 

Krok 7:
Odjeď - čerpej zážitky (zkrať/prodluž pobyt)

Účastnickou smlouvu a přílohy máš podepsané, můžeš vyjet. 

 

Během studia na přijímající instituci 

Ihned po příjezdu na zahraniční univerzitu vyhledej oddělení pro program Erasmus+. Tam budeš informován o dalším postupu při zapsání ke studiu, případně o dalších podrobnostech během tvého pobytu v zahraničí. 

 
Změny v LA – Changes to Original Learning Agreement 

Může se stát, že po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistíš, že některé předem vybrané předměty nebudou vyučovány, nebo se ti bude krýt výuka dvou předmětů. Do 30 dnů od začátku tvého studia můžeš změnit svůj studijní plán, a to vyplněním dokumentu Changes to Original Learning Agreement: 

 • Changes to Original Learning Agreementse podávájí přes Edison. 
 • Vypíše se název předmětu nového i zrušeného, vypíše se i předmět, u kterého se změnil počet kreditů ECTS. Na správném vyplnění se dohodneš s vysílající fakultou.
 • Dokument musí být schválen zahraniční univerzitou i domácí fakultou.  

Prodloužení pobytu 

Chceš-li svůj studijní pobyt na zahraniční univerzitě prodloužit či zkrátit, je nutné min. 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající účastnické smlouvy informovat na VŠB-TUO emailem: 

Pokud bude tvá žádost o prodloužení studijního pobytu schválena, je potřeba, abys vyplnil a na Oddělení mezinárodních vztahů doručil následující dokumenty: 

 • Changes v Learning Agreementu podané v Edisonu, potvrzené všemi stranami (potvrzeno cca měsíc před ukončením stávající mobility), 
 • nový Letter of Acceptance nebo harmonogram AR zahraniční univerzity (na letní semestr), 
 • dokument potvrzující, že jsi splnil na zahraniční instituci v zimním semestru alespoň 20 ECTS nebo rozhodnutí fakulty o absolvování rozdílových zkoušek, 
 • prodloužení na další semestr schváleno v Edisonu (cca měsíc před ukončením stávající mobility), 
 • kopii smlouvy nebo originál potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (na celý akademický rok bez přerušení), 
 • změna data pobytu (konec studia) v OLS systému. 

Na základě výše uvedených dokumentů bude sepsán Dodatek k Účastnické smlouvě. 

 

Zkrácení studijního pobytu 

V případě, že svůj studijní pobyt zkrátíš, bude ti vystaveno vyúčtování a odpovídající část stipendia budeš muset vrátit zpět. Kontaktuj referenta Oddělení mezinárodních vztahů (Denisa Zdražilová, ) a zjisti, které dokumenty jsou potřeba ke zkrácení studijního pobytu. 

Krok 8:
Před ukončením mobility

Tvůj pobyt na zahraniční univerzitě se pomalu krátí, proto nezapomeň na dokumenty, které budeš odevzdávat po svém návratu na VŠB-TUO: 

Confirmation of Erasmus+ Study Period  

 • potvrzení o reálné délce studia na zahraniční univerzitě (Doba pobytu uvedená v tomto potvrzení musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena tvoje účastnická smlouva. Bude-li doložený pobyt kratší, budeš muset vrátit příslušnou částku grantu dle počtu nedoložených dnů.), 
 • originál si nechej potvrdit (podpis a razítko) zahraniční univerzitou v den ukončení studijního pobytu,  
 • originál odevzdej nejpozději do 14 dnů po příjezdů na Oddělení mezinárodních vztahů paní Zdražilové,
 • Confirmation of Erasmus+ Study Period si můžeš stáhnout zde

Transcript of Records 

 • výpis absolvovaných předmětů v zahraničí potvrzený zahraniční institucí, 
 • na zahraniční univerzitě se domluv, jak a kdy ti bude doručen originál s podpisem a razítkem zahraniční univerzity, 
 • originál pak odevzdáš fakultnímu koordinátorovi. 
Krok 9:
Na konci pobytu

Po návratu ze studijního pobytu:   

1. Vyplň závěrečnou zprávu EU Survey - k jejímu vyplnění budeš vyzván e-mailem den po ukončení tvého studijního pobytu (zkontroluj prosím i spamovou složku). Vyplnění této zprávy je povinné! 

2. Vyplň zprávu z mobilit – tví spolužáci a studenti VŠB-TUO, kteří výjezd teprve plánují, velmi ocení, pokud vyplníš závěrečnou zprávu na webu Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus.  Tato zpráva je nepovinná, ale v případě, že rád předáš praktické rady k pobytu, kontaktuj referenta Oddělení mezinárodních vztahů (Denisa Zdražilová, ), který ti zašle odkaz. 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro akademický rok 2022/2023

Přehled uzavřených institucionálních smluv v AR 22/23: Erasmus+
Výše stipendia Erasmus+ pro AR 22/23
Learning Agreement for studies pro výjezdy v AR 22/23Účastnická smlouva pro výjezdy v AR 22/23 - náhled smlouvy

 

Kalkulátor
- výpočet délky studia a výpočet finanční podpory

Confirmation of Erasmus+ Study Period
ISCED Fields of Education and Training  
Čestné prohlášení - Green Erasmus (sdílená jízda automobilem)

Další užitečné informace - zde

Informace o ochraně osobních údajů - zde