Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Chceš vyjet na studijní pobyt?

Podmínky programu Erasmus+ nalezneš zde.

Dodržuj postup uvedený v jednotlivých krocích.

Krok 1:
fakultní koordinátor; výběrové řízení

Student, který chce v rámci programu Erasmus+ vycestovat na zahraniční studijní pobyt musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty studentů a úspěšně absolvovat výběrové řízení na fakultě. Pro podrobnější informace o možnostech výjezdu doporučujeme kontaktovat nejprve fakultního koordinátora ohledně výběrového řízení, informací o zahraničních univerzitách, oborech, podání přihlášky na zahraniční studijní pobyt v Edisonu a dalších náležitostí.


Kontakty na fakultní koordinátory - zde

Krok 2:
zahraniční univerzita; dokumenty

Přehled uzavřených bilaterálních smluv na aktuální akademický rok je umístěn v sekci "Dokumenty ke stažení".

  • v tomto přehledu jsou také uvedeny počty studentů, které je možné vyslat na studijní pobyt na jednotlivé partnerské univerzity a fakulty, které mají tyto mobility k dispozici 

Nápomocný Ti může být web se zkušenostmi Tvých kolegů Zprávy z mobilit studentů Erasmus+: databáze zkušeností.

 

Zjistit více

Krok 3:
finanční podpora; bankovní účet; sankce

Financování studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ je zajištěno na základě Účastnické smlouvy.

 Výši stipendia naleznete zde.

Doplňte obodbí pobytu do KALKULÁTORU a zjistíte výši přiděleného stipendia na Váš studijní pobyt.

Zjistit více

Krok 4:
OLS test I; cestovní pojištění; účastnická smlouva

V tomto kroce bys měl mít již vyřízený Learning Agreement (LA) a Letter of Acceptance (LoA). Informace k těmto dokumentům nalezneš v sekci pod "Krokem 2: zahraniční univerzita, dokumenty".

 

Zjistit více

Krok 5:
prodloužení, zkrácení semestru v zahraničí

Účastnickou smlouvu máš podepsanou, můžeš vyjet 

 

VŠB-TUO povoluje výjezd na mobilitu pouze po podepsání účastnické smlouvy oběma zúčastněnými stranami. Dřívější výjezd na mobilitu je na vlastní zodpovědnost studenta!

 

Zjistit více


 

Krok 6:
dokumenty před ukončením mobility

Po ukončení studijního pobytu v zahraničí je nutno doručit potvrzení o délce studia a přehled dosažených výsledků studia.

 

Zjistit více

Krok 7:
OLS test II; dvě závěrečné zprávy

Po ukončení mobility má student povinnost dokončit OLS test II a dvě závěrečné zprávy.

 

Zjistit více

Krok 8:
dokumenty k uzavření mobility

Povinnosti, které je nutno splnit v rámci mobility student stvrzuje svým podpisem v účastnické smlouvě.

 

Zjistit více

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro akademický rok 2020/2021

Přehled uzavřených institucionálních smluv v AR20/21: Erasmus+
Výše stipendia pro výjezdy v AR20/21
Studijní smlouva (Learning Agreement for studies) pro výjezdy v AR20/21Účastnická smlouva pro výjezdy v AR20/21 - náhled smlouvy

 

Kalkulátor
- výpočet délky studia a výpočet finanční podpory

Confirmation of Erasmus+ Study Period
ISCED Fields of Education and Training  

Podpora pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí       

Informace pro studenty s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami       

Další užitečné informace - zde

Informace o ochraně osobních údajů - zde