Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění) má možnost požádat o navýšení stipendia o 200 EUR/měsíc. Na navýšení stipendia má nárok student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách.

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus+ může žádat tedy student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Všechny ostatní podmínky, jako například výše grantu atd., se však řídí pravidly programu Erasmus+. Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky v zemi svého původu.

Navýšení stipendia může být přiděleno na základě žádosti, k níž bude připojen dokument dokládající, že student splňuje výše uvedené podmínky - potvrzení o přiznání dávky státní sociální podpory přídavek na dítě z Úřadu práce ČR musí být platné na aktuální akademický rok.

Žádost a doklad o splnění podmínek nutno dodat na odd. 9230 před podpisem Účastnické smlouvy. O navýšení stipendia ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

Žádost o navýšení stipendia Erasmus+ ze socio-ekonomických důvodů ke stažení - zde

 

Ljubljana-Metelkova.jpg