Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2023!

Končím studia na VŠB-TUO aneb Neplecha ukončena

Končím studia na VŠB-TUO aneb Neplecha ukončena
Úspěšným zvládnutím státních závěrečných zkoušek se vám otevírají dveře do světa plného příležitostí. Ať už se vydáte do praxe, nebo naopak na cestu dalšího, třeba doktorského studia, VŠB – Technická univerzita Ostrava u toho bude s vámi. Jen inženýrským diplomem totiž vztah s námi končit nemusí.

1. CHCI BÝT S UNIVERZITOU NADÁLE V KONTAKTU

Absolventská síť ALUMNI vznikla na VŠB-TUO  zhruba před deseti lety. Univerzita totiž chtěla svým absolventům nabídnout možnost, jak zůstat více ve spojení nejen s ní, ale i s jejich spolužáky. „Začali jsme pořádat akce pro absolventy, například Zlatou promoci, generační setkání, velký sraz absolventů. Chyběla nám ale centrální databáze kontaktů,“ vysvětluje Jana Harvišová, která se stará o vztahy s absolventy. Studenti mají po absolvování vysokoškolských studií dvě možnosti: pokračovat dále v doktorském studiu, anebo odejít do praxe.

 Jana Harvišová

Pokud půjdou do praxe, proč by se měli registrovat v Absolventské síti ALUMNI?

Do sítě se mohou s plnohodnotným účtem zaregistrovat už absolventi bakalářského studia. Máme jich v databázi spoustu. A jsme za ně moc rádi. S našimi absolventy chceme být především v kontaktu, informovat je, co je na univerzitě nového, anebo je pozvat na akce. Zajímá nás také, jak se mají, kde pracují a jak využívají znalostí, kterých nabyli během studia u nás. Absolventi mají díky síti možnost vyhledat své spolužáky a komunikovat s nimi, což se možná v dnešní době plné sociálních sítí nezdá být až tak zajímavé, ale především naši starší absolventi, kteří pořádají srazy po 30 nebo 40 letech od ukončení studií, tuto možnost velmi využívají.

Jaké nabízí členství v Absolventské síti ALUMNI benefity?

Je to karta ALUMNI, s níž dosáhnou absolventi na nejrůznější benefity. Funguje v podstatě jako ISIC karta v době studia, poskytuje slevy u partnerů nejen v České republice, ale i zahraničí. Další slevy například z kultury nebo sportu pro naše absolventy průběžně domlouváme. A ani univerzita nezůstává pozadu – velmi oblíbeným benefitem je bezplatný přístup do Ústřední knihovny VŠB-TUO i po skončení studia anebo slevy na další vzdělávání.

Kolik absolventů síť ALUMNI čítá?

Téměř 8000 a každý rok přibývají další, zejména v období státních závěrečných zkoušek a promocí, na podzim se nám hlásí účastníci Zlaté a Diamantové promoce, kterou pro absolventy pořádáme. Je velmi oblíbená.

Absolventi jsou nedílnou součástí komunikace univerzit. Jak s nimi VŠB-TUO komunikuje?

Všechny důležité informace najdou na webu alumni.vsb.cz, kde se také do naší absolventské sítě mohou zaregistrovat. Pravidelně jim posíláme newslettery o tom, co je na univerzitě nového, a čtyřikrát ročně jim přistane v e-mailové schránce časopis Akademik. Starším absolventům jej posíláme dvakrát ročně do poštovní schránky. O nových benefitech informujeme pravidelně.

Je Absolventská síť ALUMNI propojena s Kariérním centrem VŠB-TUO?

Ano, čerství absolventi a absolventky patří mezi cílovou skupinu Kariérního centra. Personalisté o našich absolventech moc dobře vědí a nenabízejí jim pozice, na které jsou nutné desetileté zkušenosti. Absolventi v k+ portálu najdou jak pracovní vazky, tak i zakázky pro freelancery. A i když jejich vysněný zaměstnavatel zrovna nemá vypsané výběrové řízení, mohou si je zaevidovat nebo vytvořit pozici přímo pro ně. Využít této možnosti mohou naši absolventi do tří let od ukončení studia.

Plánujete pro absolventy nějaké novinky?

Na podzim připravujeme další ročník Zlaté a Diamantové promoce pro absolventy let 1972 a 1962. Diamantová promoce, tedy promoce po 60letech od ukončení studia, se uskutečnila na žádost samotných absolventů poprvé v roce 2020. Měla obrovský úspěch. Nově se snažíme naši síť ALUMNI rozšířit o naše zahraniční absolventy.  A pokud by nás naši bývalí studenti chtěli v létě vidět a zjistit, co je na univerzitě nového, určitě nás mohou navštívit na některé z letních akcí, počínaje Majálesem Ostrava a Festivalem v ulicích. Stánek budeme mít i na Colours of Ostrava a své zastoupení míváme i na Dnech NATO. Zkrátka – diplomem vztah s VŠB-TUO končit nemusí.

2. CHCI DÁLE POKRAČOVAT VE STUDIU, HLÁSÍM SE NA DOKTORÁT

Doktorské studium má jeho studenty připravit primárně na vědeckou kariéru. Jeho absolventi by měli perfektně zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy a praxe. „V zimním semestru akademického roku 2021/2022 proto vznikla PhD Akademie, pomocná ruka pro studenty doktorského studia,“ říká Lucie Hofrichterová, její administrátorka.

 

Z jakého důvodu PhD Akademie vznikla a jak doplňuje doktorské studium?

PhD Akademie je podpora pro doktorandy, kterým nabízíme komplexní služby, díky nimž mohou růst nejen ve vědecké oblasti nebo publikační činnosti, ale také v umění prezentovat výsledky výzkumu například na konferencích. Naučíme je, jak se připravuje projekt, jak se zpracovává jeho návrh, nebo jak ho dále úspěšně řešit. Jedná se o dovednosti, které jsou stěžejní nejen pro kariéru, osvojení těchto kompetencí může jejímu zdárnému rozjezdu pomoci. Cílem PhD Akademie je také posílení interdisciplinární spolupráce mezi doktorandy na univerzitě a podpora jejich integrace do života akademické obce a výzkumných týmů.

Mohou se přihlásit už studenti prvních ročníků doktorského studia?

Ano, samozřejmě. V každém semestru se snažíme zařadit kurzy, které jsou pro začínající, tedy nové studenty. Vedle toho pořádáme navazující kurzy pro studenty vyššího ročníku.

Jaké dovednosti a znalosti si díky PhD Akademii studenti mohou zlepšit?

Nabídka kurzů PhD Akademie je poměrně široká. Doktorandům chceme pomoci například s tím, jak najít vhodné téma na vědecký článek nebo jak správně citovat. V kurzech Writing for Publication získají přehled o žánru výzkumného článku nebo strategiích efektivního psaní. Tyto dovednosti si pak zkoušejí v praxi a získávají zpětnou vazbu nejen od lektorů, ale i ostatních doktorandů. V jiných kurzech se zase mohou dozvědět, jak svůj výzkum prezentovat ostatním. A zapomenout nesmíme ani na kurzy, které vedou zahraniční lektoři, nebo na kurzy angličtiny.

S jakými lektory PhD Akademie spolupracuje a jak je do svých kurzů hledáte?

Přednášejí nám jak odborníci z VŠB-TUO, tak i odborníci z vybraných vědeckých pracovišť z tuzemska i zahraničí. Chceme více rozvíjet mezinárodní rozměr kurzů, proto jsme zařadili nové kurzy od lektorů z Irska, Švédska anebo Velké Británie.

Co si od zahraničních lektorů slibujete?

Chceme doktorandy připravit na to, že komunikovat v angličtině je ve vědě naprostá samozřejmost a není potřeba se jí bát. Spolupracujeme například s profesorkou Danou Driscoll z Indiana University of Pensylvania, která tam vede centrum psaní. Poskytuje nám zpětnou vazbu, díky které můžeme lépe nastavit směr naší PhD Akademie.

Funguje akademie napříč fakultami VŠB-TUO? Najde si své materiálový inženýr, ekonom, anebo třeba stavař?

Vedle celouniverzitních kurzů počítáme také s odbornými přednáškami a kurzy, které budou studentům jednotlivých fakult šity na míru. V tomto semestru se jedná například o přednášku Multioborový pohled na mikrokosmos: fyziku, softwarové inženýrství, materiálové vědy, mechaniku. Tu nabídne Zifan Wang z Oxfordské univerzity, s jehož týmem spolupracuje Fakulta materiálově-technologická.

A otázka na závěr: jaké novinky a akce pro studenty PhD Akademie plánujete?

Pro zájemce o kurzy PhD Akademie jsme zorganizovali Info Day, kde jsme představili nejen akademii jako takovou. Jednotliví garanti tam prezentovali své kurzy. Tuto akci budeme pořádat vždy před začátkem akademického roku, aby i studenti navazujícího magisterského studia měli o PhD Akademii povědomí. Plánujeme zorganizovat také studentské soutěže, které by fungovaly jako zábavný vrchol PhD Akademie. Je to společenská událost, kde budou přítomni nejen pedagogové, ale i studenti a představitelé univerzity spolu s firmami. Oceněni budou ti nejlepší, motivací pro studenty mohou být atraktivní výhry, například kurzy podporující jejich osobnostní rozvoj.

NA ZÁVĚR:

Vzdělávání je celoživotní a nikdy nekončící proces. Je třeba na sobě neustále pracovat, bez ohledu na to, jaký program studujete nebo v jakém oboru pracujete. Na dospělosti je krásné, že si můžete vybrat, čemu budete věnovat svůj čas, ať už se jedná o kurzy nebo workshopy či další studium, díky němuž budete rozvíjet své znalosti a dovednosti.
VŠB-TUO nabízí řadu kurzů i v rámci celoživotního vzdělávání. Jedná se o mezinárodní kurzy, letní školy nebo zájmové, rekvalifikační a rozšiřující kvalifikační kurzy. Pro středoškoláky univerzita organizuje přípravné kurzy na přijímací zkoušky či studium u nás, kurzy dalšího vzdělávání pak nabízí svým studentům a zaměstnancům. Stačí si jen vybrat!   

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Vztahy s veřejností
Foto: Mgr. Petr Šimčík, Ing. Petr Havlíček 

Vloženo: 16. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět