Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zahraniční studenti na Fakultě stavební – Erasmus + BIP

Zahraniční studenti na Fakultě stavební – Erasmus + BIP
Mnoho pedagogů hledá cesty, jak své studenty vzdělat nejen ve svém předmětu, ale taky je posunout dál, otevřít dveře novým kontaktům a inspirativním setkáním. Té inspirace ale není třeba jen pro studenty, ale i pro pedagogy samotné.

Na konci měsíce dubna 2023 (23. 4. – 28. 4. 2023) se sešla díky podpoře programu ERASMUS+ BIP na Fakultě stavební VŠB-TUO pestrá skupina studentů. Přicházeli z univerzit v Kaunasu, Ljubljany, Frankfurtu nad Mohanem, Amsterdamu a Helsinek a samozřejmě z Ostravy. Jednalo se však o studenty z celého světa, například i z Keni, Indie nebo Mexika. Ti všichni se sešli na programu s názvem: “Common Regeneration – How can urban commons transform an industrial and mining region? Case study: Ostrava“.

A jak to všechno začalo? V lednu 2021 přišel nenápadný email, zda nemá někdo na fakultě zájem o spolupráci s U!REKA Lab: Urban Commons v rámci sítě U!REKA. A protože příležitost k mezinárodní spolupráci se neodmítá, byli jsme vtaženi do velmi aktivní skupinky, kterou tvoří Sandra Bos (Amsterdam University of Applied Sciences), Angelika Plümmer a Raul Gschrey (Frankfurt University of Applied Sciences) a Kaisa Kanerva (Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki). Za Ostravu se připojila Fakulta stavební VŠB-TUO (dnes reprezentovaná Terezou Majstríkovou) a Iva Tichá za Ostravskou univerzitu.

Díky těmto aktivní lidem se podařilo nejdříve vyjet na podzim 2021 se studenty do Frankfurtu a na jaře 2022 na ERASMUS+ BIP do Helsinek. Protože jsme chtěli, aby i Ostrava byla respektovaným partnerem, souhlasili jsme s organizací ERASMUS BIP v Ostravě. A to je v kostce to, jak to začalo a asi i trochu odpověď na poněkud kostrbatý název. 

 Ale zpět k programu. Studenti nejdříve absolvovali v březnu a dubnu celodenní virtuální meetingy s řadou přednášek, a pak se 23. 4. 2023 objevili v úctyhodném počtu 32 studentů v Ostravě. Celý realizační tým připravil studentům bohatý program, který jim rozšířil znalosti o Ostravě, o hornictví, o problémech pohornických regionů, a také samozřejmě o VŠB-TUO a o Ostravské univerzitě. Studenti byli rozděleni do 6 skupin, kde byli nejen zahraniční studenti, ale i studenti z Fakulty stavební VŠB-TUO, a pod vedením supervizorů (Terezy, Ivy, Barbary, Sandry, Angeliky, Raula, Kaisy a Sirmy) připravovali návrh na řešení celkem tří lokalit, konkrétně oblasti okolo ulice Palackého, ve druhém případě oblasti ulice Jílová, obě v Moravské Ostravě, a posledním objektem byl Český dům ve Vítkovicích.

V pátek 28. 4. 2023 pak proběhly závěrečné prezentace, na které přijala pozvání místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu paní Mgr. Alena Pataky, dále zástupci TJ Sokol Vítkovice manželé Buroňovi, Mgr. Sri Kumar Vishwanathan a jeho tým ze společnosti Vzájemné soužití, Jiří Staš a Lenka Zdařilová z Moravskoslezské investice a development, kolegové z Fakulty stavební a z Ekonomické fakulty a studenti VŠB-TUO.

Myslím, že předložené výsledky byly nad očekávaní kvalitní, jak po stránce zpracování, tak po stránce prezentační. Co se ale asi podařilo nejvíce je, že se potkali při společné práci stavaři, architekti, enviráři, ekonomové, sociologové a regionalisté z různých zemí, z různých univerzit, s různými zájmy i očekáváními, a podařilo se jim najít společné řešení, které pak společně odprezentovali.

Tím se podařilo otevřít ony pomyslné dveře novým kontaktům a inspirativním setkáním. 

A na závěr ještě poděkování:

Tereze Majstríkové z FAST VŠB-TUO za nekonečnou trpělivost při komunikaci se studenty, Marcele Maturové za udivující schopnost empatie a flexibility při zdolávání administrativních nástrah ERASMUS+BIP, Ivě Tiché z Ostravské univerzity za vedení studentů a organizaci řady aktivit souvisejících s řešenými územími, Barbaře Vojvodíkové z IURS – Institutu pro udržitelný rozvoj sídel za organizační a odbornou podporu po celou dobu  akce, doktorandům z Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb (Radoslav Gandel, Jan Jeřábek, Adéla Valentová, Kateřina Matýsková) za organizační podporu a uspořádání workshopu pro zahraniční studenty a supervizory. Největší dík patří našim studentům, doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům, kteří se zapojili po celý týden do práce skupin – často byli vůdčími osobnostmi, a i díky nim byly výsledky tak pěkné, jak byly. Jmenovitě to jsou Adéla Brázdová, Anna Juráková a Petr Ćmiel.

Text: Ing. Tereza Majstríková, Ph.D., Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb

Foto: Ing. Adéla Brázdová, Ph.D., Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb

Vloženo: 29. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět