Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V tuzemsku unikátní Fraunhoferova inovační platforma slaví roční výročí

V tuzemsku unikátní Fraunhoferova inovační platforma slaví roční výročí
V tuzemsku první inovační platforma Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), jejímž základem je spolupráce VŠB-TUO s prestižní německou institucí aplikovaného výzkumu Fraunhofer-Gesellschaft, slaví roční výročí. Přestože první rok poznamenala covidová pandemie, vedení platformy označuje její fungování za úspěšné.

Fraunhoferova inovační platforma je pro nás strategická aktivita, od níž si kromě rozvoje vědy a výzkumu slibujeme i vyšší úspěšnost v mezinárodních projektech typu Horizon. Podařilo se nám úspěšně rozjet FIP Academy, sérii odborných seminářů, která představuje jakousi intelektuální platformu s cílem provázat vědecko-výzkumné pracovníky všech zapojených partnerských institucí. Osobně si velmi cením propojení FIP-AI@VSB-TUO s další naší klíčovou aktivitou, jíž je PhD Akademie. A to jak účastí doktorandů na odborných seminářích FIP Academy, tak prostřednictvím studijních pobytů a stáží doktorandů na partnerských institucích FIP,“ uvedla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.  

Spolupráci v podobě výměnných stáží a přípravy společných projektů oceňuje i zástupce ředitele FIP Dieter Weise z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU. „Vzhledem k pandemii to pro nás nebylo jednoduché a ovlivnilo to i naši práci, zejména pokud šlo o přeshraniční cestování. Přesto se nám podařilo iniciovat řadu mezinárodních žádostí o financování, uspořádat workshopy a podpořit studentské výměny,“ potvrdil Weise.

Řada příležitostí však na realizaci teprve čeká. „Pro FIP-AI@VSB-TUO je nejdůležitější postupně zvyšovat počet společných výzkumných projektů. Klíčem ke všem našim cílům jsou inovativní, zajímavá a použitelná témata, komerční a vědecký úspěch, zájem firem a studentů a dlouhodobé etablování se na trhu. V následujících měsících bude spuštěno několik finančních nástrojů, které umožní česko-německou spolupráci. Musíme je využít. Můžeme spolupracovat, aniž bychom si konkurovali. Naopak, vzájemně se doplňujeme a stáváme atraktivnějšími pro spolupráci,“ upozornil Weise.

Podle Kukutschové je potřeba rovněž pokračovat ve společných odborných workshopech a dále propojovat pracoviště univerzity s partnery z obou zúčastněných institucí, tedy Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU.

K již naplánovaným aktivitám patří například Letní škola v Ostravě v rámci mezinárodního projektu GeoUS nebo Energetické dny v Chemnitz. Partneři by se rádi společně představili také na podzimním veletrhu v Brně. „Souběžně nastavíme několik výzkumných návrhů a budeme pokračovat ve spolupráci s místními firmami. Mým osobním cílem je uspořádat na podzim příštího roku v Ostravě uživatelsky orientovanou konferenci na téma Průmysl 4.0 a umělá inteligence ve výrobě,“ uzavřel Weise.

FIP byla v Ostravě slavnostně otevřena loni 8. června. V rámci ambiciózní iniciativy přispívají všichni partneři svými vlastními odbornými znalostmi: VŠB-TUO v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer IWU ve výrobní technologii a výrobě.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 6. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět