Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Doktorandi představili své projekty na worskhopu Doktorské grantové soutěže

Doktorandi představili své projekty na worskhopu Doktorské grantové soutěže
Výsledky svých výzkumných projektů prezentovali ve středu 15. února účastníci workshopu Doktorské grantové soutěže (DGS). Odborná porota posuzovala více než dvě desítky individuálních nebo týmových projektů. Cílem soutěže je podpořit vědecko-výzkumnou práci studentů doktorských studijních programů v prezenční formě.

Úroveň představených projektů byla velmi slušná, každý se mohl pochlubit publikačními výstupy a  studenti také prokázali dobré prezentační dovednosti. Snažíme se naše doktorandy vést k zodpovědnosti a snaze dovádět výzkum ke konkrétním výstupům. Z tohoto pohledu Doktorská grantová soutěž plní svůj účel,“ řekl prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, pod jejíž záštitou se workshop konal.

Zájemci mohli podávat individuální, nebo týmové projekty. Komise následně hodnotila kvalifikaci členů řešitelského týmu, aktuálnost, vědeckou závažnost a odbornou úroveň navrhovaného projektu, úroveň jeho zpracování, vhodnost tématu, míru internacionalizace a interdisciplinární spolupráce, přiměřenost časového plánu řešení (harmonogramu) projektu i požadavků na přidělení finančních prostředků.

Dvouletý týmový projekt „Study of Photochemical, Photocatalytic and Membrane Processes with Application in Environmental Technologies“ prezentovala jako hlavní řešitelka Petra Wojnarová z Institutu environmentálních technologií, jedné ze součástí CEET VŠB-TUO, a Fakulty materiálově – technologické. Na jeho řešení spolupracovala s Anetou Smýkalovou, Alenou Kulišťákovou a Filipem Kovárem. Cílem projektu bylo získat nové poznatky zejména v oblastech odstraňování mikropolutantů z kapalné fáze fotochemickými a fotokatalytickými procesy a také výroby udržitelné a zelené energie - biometanu pomocí membránové separace z bioplynu.

Projekt DGS hodnotím velice pozitivně. Díky němu jsme si mohli vyzkoušet týmovou spolupráci i samotné vedení a organizaci týmu. V průběhu řešení projektu jsme prostřednictvím stáží navázali spolupráci se zahraničními univerzitami, ale také s průmyslovými partnery. Projekty DGS podpořili mezioborovou spolupráci na interdisciplinární úrovni, ale také naše vědecko-výzkumné doktorské aktivity. Byla to cenná zkušenost,“ uvedla Wojnarová.

Cílem DGS je zkvalitnit podmínky pro přípravu nových vědecko-pedagogických pracovníků, zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity doktorandů, posílit internacionalizaci, mezioborovou spolupráci i praktické dovednosti doktorandů v projektovém řízení.

Výsledky DGS jsou dostupné zde

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 20. 2. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět