Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO jako první univerzita v tuzemsku otevřela Writing Support Centre

VŠB-TUO jako první univerzita v tuzemsku otevřela Writing Support Centre
VŠB-TUO jako první v tuzemsku otevřela Writing Support Centre (WSC), které bude podporovat studenty ve všech úrovních studia a akademické pracovníky v akademickém psaní jak v anglickém, tak i českém jazyce. Formou workshopů, seminářů i konzultací pomůže studentům získat kompetence související s problematikou akademického psaní. Pomocnou ruku nabídne ale i školitelům, kteří vedou studentům bakalářské, diplomové, případně doktorské práce.

Aktivity bude centrum zajišťovat ve spolupráci s Ústřední knihovnou, PhD Akademií i fakultami. O faktické zahájení WSC se postarala expertka na akademické psaní a ředitelka Jones White Writing Center na Indiana University of Pennsylvania Dana Lynn Driscoll sérií workshopů pro doktorandy i akademiky.

Je mi obrovským potěšením, že můžeme zahájit pilotní ročník Writing Support Centre. Jsme první univerzitou v České republice, která takové centrum má. WSC navazuje na úspěšnou PhD Akademii a některé univerzity se ozývají a rády by se naším příkladem nechaly inspirovat,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

Centrum nabídne podporu v češtině i angličtině jak studentům pregraduálního studia, kteří potřebují nabýt dovednosti související s psaním semestrálních a závěrečných prací, studentům doktorského studia, ale i akademikům v souvislosti s jejich publikačními aktivitami.

Budeme se zabývat nejen samotným psaním odborných textů, ale i etikou vědecké práce, prací s dokumenty, rešeršemi, citacemi a podobně. Naším úkolem je ale i podpora školitelů a příprava dalších lektorů akademického psaní,“ uvedla vedoucí WSC Alena Kašpárková. Vznik centra podle ní navazuje na fungování v tuzemsku ojedinělé PhD Akademie na VŠB-TUO, která se ale primárně věnuje doktorandům. Organizátoři spolupracují také s Centrem akademického psaní, které je součástí Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR a funguje od roku 2011.

Jsem nadšená, že význam těchto center si už univerzity uvědomují a centra začínají vznikat. Je potřeba, aby si univerzity vytvářely vlastní programy a přizpůsobovaly je svým studentům. Já to velmi podporuji a jsem ráda, že na VŠB-TUO se to  děje,“ řekla Kamila Etchegoyen Rosolová, vedoucí Centra akademického psaní Ústavu pro jazyk český AV ČR.  Toto centrum poskytuje služby vědcům AV ČR, ale i doktorandům z různých univerzit, kteří jsou zaměstnáni v ústavech Akademie věd. „Setkáváme se s velmi pozitivní zpětnou vazbou. Studenti vědí, že je to pro ně důležité. Naše kurzy účastníkům pomáhají napsat odborný článek v anglickém jazyce tak, aby byl publikovatelný,“ doplnila Rosolová.

Zahájení činnosti WSC na VŠB-TUO přihlížela i Dana Lynn Driscoll, která do Ostravy zavítala po roční pauze. I během uplynulého akademického roku s univerzitou spolupracovala a vedla  kurz Writing for Publication: Supervisor/Lecturer Training. Začátek nového akademického roku i činnosti WSC obohatila o sérii workshopů ve dnech 19. až 22. září. Během tří workshopů s názvem Writing to Learn se akademici dozvěděli, jak mohou své studenty efektivně podporovat prostřednictvím písemných úkolů a formativní zpětné vazby. Vyučující měli možnost diskutovat o vlastní výuce a vytvářet výukové materiály pro vlastní výuku. Školitelům Ph.D. studentů a dalším vědeckým pracovníkům/pedagogům, kteří se věnují podpoře doktorandů a začínajících výzkumníků při jejich publikační činnosti, byl určen páteční Den profesního rozvoje. Na programu byly mimo jiné informace o efektivních postupech při podpoře studentů, metodách poskytování zpětné vazby a také nových technologiích včetně ChatGPT.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 25. 9. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět