Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 3. 2024!

Vyhlášení Soutěže o nejlepší disertační práce obhájené v roce 2023

VŠB-TUO v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práce obhájené v roce 2023. Přihlášky do 19.2.2024

VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práce obhájené v roce 2023.

Termín pro podání přihlášky je 19.2.2024 (včetně).

Do soutěže může být přihlášena disertační práce úspěšně obhájená v roce 2023 (tzn. v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).

Soutěžní kategorie:

  1. Ekonomie, finance a management
  2. Suroviny, energetika a životní prostředí
  3. Zdraví a aplikace ve zdravotnictví
  4. Informační technologie a elektrotechnika
  5. Konkurenceschopné strojírenství a materiálový výzkum

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech.

První kolo soutěže probíhá samostatně na jednotlivých univerzitách z konsorcia PROGRES 3, kdy každá univerzita může do druhého kola vybrat maximálně 3 prace do každé kategorie (tzn. až 15 disertačních prací celkem ve všech kategoriích). Hodnocení v rámci prního kola bude probíhat od 20.2. do 29.2.2024.

Hodnocení v rámci druhého (finálového) kola soutěže bude probíhat od 1.3. do 14.3.2024. 

Výsledky soutěže budou po ukončení hodnocení zveřejněny na stránkách PROGRES 3:
http://progres3.vsb.cz/en/news/
 

Ceny a ocenění:

  • Každý z vítězů kategorie, jehož práce se umístí na 1. místě v dané kategorii obdrží odměnu ve výši 7.000,- Kč a diplom. Těmto vítězům bude rovněž předán diplom na Slavnostní vědecké radě VŠB - TUO, jež se uskuteční 21. 3. 2024.
  • Autoři, jejichž disertační práce se umístí na 2. nebo 3. místě v kategorii obdrží diplom.
  • Autoři, jejichž disertační práce se zúčastní 2. kola ale neumístí se, obdrží potvrzení za účast jejich disertace ve finálovém kole soutěže.

Přihláška s disertační prácí a autoreferátem v anglickém jazyce musejí být zaslány administrátorovi soutěže v elektronické podobě na email  do 19. 2. 2024 (včetně), viz podmínky soutěže.

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete v příloze. V případě dotazů kontaktujte administrátora soutěže.

Administrátor soutěže:
Ing. Lukáš Kubáč
VŠB-TUO
Řízení vědy a výzkumu (9320)
e-mail:

Vloženo: 23. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět