Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Scientific Writing Camp opět podpoří mezioborovou spolupráci doktorandů

Scientific Writing Camp opět podpoří mezioborovou spolupráci doktorandů
Mladé výzkumníky, jejich publikační činnost a především vzájemnou mezioborovou spolupráci podpoří i v tomto akademickém roce Scientific Writing Camp (SWC). Jeho druhý ročník se uskuteční 23. a 24. dubna, zájemci se však již mohou registrovat, a to do 28. března. SWC je otevřen i zahraničním studentům, na rozdíl od předchozího ročníku bude tentokrát jednacím jazykem angličtina.

Doktorandi budou moci během dvoudenního setkání prezentovat svůj výzkum a poté hledat možná propojení s kolegy z jiných oborů. Jejich následná spolupráce by mohla vést až ke společné publikaci. Studenty v jejich úsilí podpoří zkušení mentoři z řad akademiků a výzkumných pracovníků VŠB-TUO i pracovníků Univerzitní knihovny. Letos se k nim připojí i zahraniční odborník a osvědčený lektor PhD Akademie Conor O’Carroll, nezávislý konzultant pro politiku výzkumu a vysokoškolského vzdělávání a předseda Evropské řídicí skupiny pro lidské zdroje a mobilitu. Doktorandi na VŠB-TUO mohli v minulých semestrech absolvovat v rámci PhD Akademie jeho kurzy Open Science a Researcher Integrity, na které před samotným SWC naváže třetím kurzem Research Career Planning.

Studenti vytvoří mezioborové týmy, společně definují výzkumnou mezeru, navrhnou metodologii a cíl výzkumu. Seznámí se s požadavky kvalitních vědeckých časopisů a strukturou vědeckého článku. Po celou dobu akce budou mít účastníci možnost svou práci konzultovat se zkušenými mentory. Tento postup se nám osvědčil a účastníci minulého Scientific Writing Camp by měli již brzy publikovat články, jejichž náměty tehdy vytvořili a následně na nich společně pracovali,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, která akci opět zaštiťuje.

Výsledky práce všech týmů během SWC ohodnotí odborná komise. Jednotliví členové třech týmů s nejlépe definovaným a zpracovaným vědeckým záměrem se mohou těšit na finanční odměnu. Zájemci se mohou přihlašovat zde

Prvního ročníku SWC se zúčastnilo 18 doktorandů ze tří fakult, někteří z nich působili rovněž v Centru energetických a environmentálních technologií (CEET). Z přihlášených osmi mikrotýmů nakonec vznikly čtyři skupiny, které hledaly možnosti spolupráce například při přípravě unikátní fotokatalytické membrány pro degradaci polutantů ve vodě, stínění gama záření kompozitním materiálem s obsahem olověné pěny, využití odpadů pro vytápění domácností či zkoumání kvality vody a jejího využití v kritické infrastruktuře, konkrétně ve zdravotnictví.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 15. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět