Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Od 7.9.2023 bude společnost M Security and Cleaning s.r.o., IČ: 1609246 zajišťovat vnitřní a vnější fyzickou ostrahu. Bezpečnostní ostraha bude probíhat na kolejích VŠB-TUO, a to na ul. Studentská 1770/1 v Ostravě-Porubě od pondělí do neděle (22:00 - 06:00 hodin).

Pracovníci ostrahy budou zajišťovat:

 • pravidelná obchůzková služba vně objektů v areálu
 • kontrola vstupů a kontrola pohybu a chování osob v budovách areálu
 • prevence páchání přestupkové a trestné činnosti, zabránění škodám na majetku a zdraví osob
 • kontrola pohybu vozidel na vyhraněných komunikacích a parkovištích
 • spolupráce s pracovníky vrátnic
 • kvalifikovaný zásah v případě ohrožení zdraví osob, majetku, konfliktních situací, havárií a jiných nenadálých událostí
 • ochrana ubytovaných a zaměstnanců před nežádoucími osobami
 • včasné a kvalifikované zajištění místa činu nebo podezření z jeho spáchání do doby příjezdu policie
 • vedení záznamů, poskytování informací a zpětné vazby zadavateli

Pracovníci ostrahy jsou oprávněni:

 • provádět kontrolní činnost dle Kolejního řádu čl. 15
 • vyžadovat po ubytovaných identifikační kartu studenta (ISIC kartu)
 • vykázat osoby neoprávněné k pobytu na kolejích US
 • zabránit nepovoleným akcím a kouření v objektech US
 • zabránit grilování v areálu - mimo vyhrazená místa (povoleno pouze u minigolfu)
 • zajistit dodržování nočního klidu
 • další činnosti související se zajišťováním ostrahy

Pracovníci ostrahy jsou vybaveni:

 • GOPRO kamerou ke snímání jejich činnosti a k dokumentaci dodržování Kolejního řádu