Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost INDUS FACILITY, spol. s r.o., IČ: 01484559, která bude od 1. září 2018 zajišťovat vnitřní a vnější fyzickou ostrahu. Bezpečnostní ostraha bude probíhat na kolejích VŠB-TUO, a to na ul. Studentská 1770/1 v Ostravě-Porubě od pondělí do neděle (22:00 - 06:00 hodin).

Pracovníci ostrahy budou zajišťovat:

 • pravidelná obchůzková služba vně objektů v areálu
 • kontrola vstupů a kontrola pohybu a chování osob v budovách areálu
 • prevence páchání přestupkové a trestné činnosti, zabránění škodám na majetku a zdraví osob
 • kontrola pohybu vozidel na vyhraněných komunikacích a parkovištích
 • spolupráce s pracovníky vrátnic
 • kvalifikovaný zásah v případě ohrožení zdraví osob, majetku, konfliktních situací, havárií a jiných nenadálých událostí
 • ochrana ubytovaných a zaměstnanců před nežádoucími osobami
 • včasné a kvalifikované zajištění místa činu nebo podezření z jeho spáchání do doby příjezdu policie
 • vedení záznamů, poskytování informací a zpětné vazby zadavateli

Pracovníci ostrahy jsou oprávněni:

 • provádět kontrolní činnost dle Kolejního řádu čl. 15
 • vyžadovat po ubytovaných kolejní průkaz či identifikační kartu studenta (ISIC kartu)
 • vykázat osoby neoprávněné k pobytu na kolejích US
 • zabránit nepovoleným akcím a kouření v objektech US
 • zabránit grilování v areálu - mimo vyhrazená místa (povoleno pouze u minigolfu)
 • zajistit dodržování nočního klidu
 • další činnosti související se zajišťováním ostrahy

Vybavení pracovníků ostrahy:

 • stejnokroj s označením názvu společnosti INDUS FACILITY, spol. s r.o. a označením "strážní služba" 
 • základní prostředky osobní ochrany
 • mobilní telefon  
 • identifikační průkaz strážného

     INDUS_stejnokrojINDUS_stejnokroj