Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Identifikační karta nahrazuje doposud používaný kolejní průkaz. Karta slouží pro identifikaci jednotlivými pracovníky Ubytovacích služeb, pro vstup do budov kolejí VŠB-TUO a pro získání některých služeb, jako např. zapůjčení praček, vysavačů, pro výměnu ložního prádla v Půjčovně prádla popř. pro využití služeb samoobslužné prádelny.

Identifikační kartu je proto nutné mít neustále u sebe a předložit pracovníkům Ubytovacích služeb na jejich vyžádání.

Identifikační kartu lze získat takto:

1)    STUDENT VŠB-TUO

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava po zápise obdrží na Kartovém centru Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity. Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do počítačových učeben a sportovních hal, přístupu k informačnímu systému (informační kiosky), pro kopírovací a tiskové služby a nově také pro vstup do budov kolejí VŠB-TUO. V rámci studentských kolejí se průkaz používá pro některé další služby, např. pro samoobslužnou prádelnu. Současně je tato karta důležitá pro identifikaci a placení kolejného v Ubytovací kanceláři.

Kartové centrum se nachází na hlavní budově Rektorátu univerzity v Ostravě-Porubě, místnost A148, kde student prokáže svou totožnost platným dokladem (např. občanský průkaz, pas atd.). Na Kartovém centru student sdělí, jaký typ průkazu chce zhotovit (ISIC, standard, Alive Student) a zda požadujete integraci s ODIS.

Platnost průkazu začíná měsícem září. V případě neúčasti u zápisu v platných termínech si student zajistí vyřízení průkazu individuálně na Kartovém centru univerzity.

2)    STUDENT OSU

Studenti OSU mohou využívat služby poskytované zaměstnancům a studentům VŠB-TUO jako je například stravování (včetně dotace), výhodné kopírování a tisk, přístup na internet, vstup do budov kolejí VŠB-TUO atd. Aby bylo možné těchto služeb využívat, je nutné se nejprve na VŠB-TUO registrovat.

Registrace

Registrace se skládá ze dvou částí:

 • online registrace na webu www.vsb.cz/regosu 
  • vyberte položku "Ostravská univerzita"
  • zadejte Vaše přihlašovací údaje na OSU
  • poté budou zobrazeny Vaše údaje (jméno, příjmení, email) a bude požadováno zadání data narození a potvrzení požadavku registrovat se
  • po úspěšné registraci bude zobrazeno přidělené osobní číslo a výchozí heslo
 • osobní návštěva Kartového centra 
  • po provedení online registrace se student osobně dostaví do Kartového centra. S sebou je potřeba mít platný průkaz studenta vydaný OSU - ISIC nebo Studentskou identifikační kartu. V Kartovém centru bude pořízena fotografie studenta na nový průkaz VŠB-TUO. Pořízení fotografie bude provedeno bezplatně. Po úspěšném navedení do systému a vytvoření nové karty bude možné do cca 15 minut využívat jednotlivé služby.

Platnost registrace je vždy do konce měsíce září aktuálního akademického roku.

Prodloužení registrace

Další akademický rok je nutné registraci prodloužit. Prodloužení se provádí na stejné stránce jako registrace - www.vsb.cz/regosu - a to od začátku září. Po přihlášení systém přímo nabídne prodloužení účtu  do konce září dalšího roku. 

Ztráta průkazu

Aby nemohl být průkaz zneužit (například čerpání prostředků), může jej student zablokovat online nebo ztrátu může nahlásit na Kartovém centru. Pro vystavení nové karty je potřeba se dostavit na Kartové centrum.

 3)    OSTATNÍ ZÁJEMCI O UBYTOVÁNÍ

Studenti ostatních škol popř. ostatní zájemci o ubytování obdrží v Ubytovací kanceláři v den nástupu na koleje identifikační kartu. Tato identifikační karta slouží pouze pro vstup do budov kolejí VŠB-TUO a k identifikaci pracovníky Ubytovacích služeb. Po předložení identifikační karty pracovníkům recepcí si lze zapůjčit pračku, vysavač, popř. žehličku.