Aktuálně

Cena Josepha Fouriera putuje již podruhé do Ostravy

Oceněný Michal Merta je doktorandem Katedry aplikované matematiky FEI.

2. kolo přijímacího řízení

Stále je možné hlásit se na vybrané studijní obory!

Byla to dřina, ale mám to v kapse!

Alumni VŠB-TUO ve spolupráci s Kariérním centrem vyhlašuje soutěž pro letošní absolventy.

Novinky

22.6.2015 | Univerzitu opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.
9.6.2015 | Vít Adamík studuje na Fakultě strojní. Program rozvíjí vůdčí schopnosti studentů.
19.5.2015 | Budova IT4I získala 2. místo a rekonstrukce Planetária Ostrava obdržela čestné uznání.
všechny novinky ...

© 2015 VŠB-TU Ostrava