Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jak poznat rozdíl mezi aplikačním a komerčním potenciálem

Na první pohled se totiž může zdát, že se jedná o pojmy významově stejné, ve skutečnosti tomu tak ale není.

Velmi často se na Centru transferu technologií setkáváme s pojmy aplikační a komerční potenciál. Ze zkušeností víme, že se tyto pojmy často zaměňují. Na první pohled se totiž může zdát, že se jedná o pojmy významově stejné, ve skutečnosti tomu tak ale není.

Aplikační potenciál ve stručnosti znamená, možnost využití předmětu v zájmové oblasti trhu. Oproti tomu, komerční potenciál nám ukazuje, zda má možnost být nová myšlenka/technologie zisková.

 

Má technologie aplikační potenciál? Jak to poznáme?

Tyto otázky by si měl položit každý vynálezce nebo pracovník výzkumu a vývoje. Jak již samo dvousloví napovídá, aplikační potenciál přináší odpovědi na možnost technického uplatnění vynálezu/řešení v praxi. Pod pojmem uplatnění, se tak skrývají výhody, které řešení posouvají do praxe.

 

Jaké otázky si můžeme položit pro stanovení aplikačního potenciálu:

 • V jaké oblasti trhu je/bude možné technologii využívat?
 • Jaké výhody daná technologie přináší oproti současnému stavu na trhu?
 • Je technologie nebo vynález skutečně vyrobitelný?
 • Jsou nutná variantní řešení pro různé trhy, různé formy využití apod.?

 

Jak poznáme, že má technologie komerční potenciál?

Komerční potenciál je zjednodušeně řečeno, dalším stupněm aplikačního potenciálu. Posouzení komerčního potenciálu je zásadní pro určení životaschopnosti celé technologie. Životaschopností technologie jsou myšleny nejen výhody a varianty daného prototypu, jeho technická uplatnitelnost, trh pro který je technologie určena, ale také poptávka trhu po novém řešení, typ inovace, stupeň duševní ochrany, čas na dovývoj/úpravu jeho finální varianty, přidaná hodnota pro obchodního partnera nebo konečného zákazníka, konkurence a profitabilita nového produktu, softwaru či technologie.

Jak je vidět, stanovit komerční potenciál není snadná záležitost a proto je vždy nutné provést řádný průzkum trhu v oblasti struktury odvětví, ochrany duševního vlastnictví stávajících řešení, potenciálních zákazníků a konkurence.  Provedený průzkum pak ukáže možnosti vstupu na trhu a „sílu“ nové technologie.

 

Jaké otázky si obecně pokládáme při stanovení komerčního potenciálu:

 • Jaká je na trhu konkurence?
 • Existuje trh? Jak je velký?
 • Na jak velké části trhu působí konkurence?
 • Jaké potřebuji finanční prostředky, pro dosažení finálního prodejního produktu, technologie či SW?
 • Jaké jsou výrobní náklady, náklady na implementaci apod.?
 • V jakém časovém horizontu mohu technologii/vynález předvést jako konečný produkt?
 • Jaké existují patentové rodiny konkurenčních řešení?

Tyto otázky jsou malou ukázkou přístupu k daným potenciálům. Neprezentují tedy všeobecné pravidlo k určení jednoho či druhého potenciálu. 

 Obr č.1 - Typ inovace (http://mecniques.com/, upravil Michal Mokroš)

Celkově tak můžeme říci, že i když technologie má aplikační potenciál (malý, střední či vysoký), nemusí mít komerční potenciál. Pokud identifikujeme aplikační potenciál, ale stupeň inovace nebude vysoký, nemusí to být zajímavé pro komerčního partnera. Proto je vždy nutné mít na mysli, že riziko uplatnění nefinální verze technologie leží na obchodním partnerovi, který musí posoudit, zda je typ inovace dostatečné velký pro zavedení na trh.

 

Zdroje:

 1. European Patent Office, [online] ©2008 https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/risk/potential.html
 2. BANDARIAN, Reza. EVALUATION OF COMMERCIAL POTENTIAL OF A NEW TECHNOLOGY AT THE EARLY STAGE OF DEVELOPMENT WITH FUZZY LOGIC. JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & INNOVATION. 2007, 2(4), 73-85. ISSN 0718-2724.
Vloženo: 27. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam