Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 17. 5. 2023!

Nová výzva TAČR na podporu komercializace VaVal+

Technologická agentura České republiky vyhlásila 3. veřejnou soutěž na podporu komercializace VaVal+.

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ (dále jen „SIGMA – DC1”).

SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. března 2023 v 9:00 a končí dnem 17. května 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a
    • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete zde.

 

Vloženo: 30. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam