Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla

Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla
V dnešním digitálním věku je ochrana autorského práva nezbytná jako nikdy předtím. A právě na toto palčivé téma byl seminář zaměřen.

Aktuální a závažné, těmito přídavnými jmény bylo možné charakterizovat další z řady seminářů týkající se duševního vlastnictví, který zorganizovalo Centrum transferu technologií. Tentokrát bylo tématem Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla. Tento inspirativní seminář proběhl 18. 5. 2023 jako součást Světového dne kreativity a inovací.

Odborný seminář se zaměřil na praktické zkušenosti v oblasti autorského práva na univerzitách. Mimo jiné např. na současné způsoby nakládání s autorskými právy na univerzitách, studentské práce/zaměstnanecké dílo, problémové oblasti/úskalí autorského práva a jak s nimi naložit, a také na aktuální otázky autorského práva a na co si dát pozor.

 

Lektora semináře, Mgr. Matěje Machů, Ph.D., který je technologickým ředitelem a patentovým zástupcem za CUIP a.s., jsme se zeptali na několik otázek:

Jak byste laicky vysvětlil téma Vaší přednášky?

Přednáška se věnuje otázkám ochrany autorské tvůrčí činnosti, jejíž majoritní část na univerzitě tvoří vědecké publikace, a to z pohledu ochrany, tedy možností nastavení, jakým způsobem mohou být využity ze strany jiných osob, tak i z pohledu toho, jak správně využívat díla jiných osob při vlastní práci. Součástí této tematiky je také otázka zaměstnaneckých a studentských děl, tedy kdo a jak má práva k nakládání s díly, která byla vytvořena v rámci akademické práce na univerzitě nebo ze strany studentů při studiu. Přednáška je však jen jednou částí celého semináře, která uvádí posluchače do teoretických oblastí a vysvětluje podstatné pojmy, neméně důležitou částí je diskuse, která je zaměřena na aktuální a praktické otázky aplikace teorie na realitu vědeckého prostředí.

Co byste chtěl, aby si posluchači z Vaší přednášky odnesli?

Porozumění stěžejním pojmům, mezi které patří autorské dílo, tedy co jím je a co naopak není (byť si to veřejnost často myslí) a pochopení režimu, jak je možné s díly nakládat, kdy může autor sám nebo kdy jedná univerzita. Jaké modely jsou vhodné pro šíření vědomostí a které mohou být naopak využity při komercializaci.

Co byste doporučil posluchačům, kdyby se chtěli tématu věnovat podrobněji?

Rozhodně doporučuji se obrátit na Centrum transferu technologií VŠB-TUO, ať již pro zajištění základních konzultací v momentě, kdy si posluchač není jistý, jak se svým dílem nakládat, či pro organizaci dalších prakticky zaměřených seminářů, které se mohou ve větším detailu věnovat specifickým otázkám daného vědeckého či výzkumného směru.

 

Vloženo: 18. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam