Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropský Unitární Patent - půl roku existence: Úspěch a Trendy

Jak se tento inovativní systém, umožňující získat ochranu svého vynálezu v prozatím 17 zemích EU jedinou přihláškou osvědčil za půl roku od spuštění?

Dne června 2023 se stala realitou dlouho očekávaná událost v oblasti patentové ochrany v Evropě - vstoupil v platnost jednotný patent Evropského patentového úřadu (EPO). Tento inovativní patentový systém umožňuje přihlašovatelům získat ochranu svého vynálezu v prozatím 17 členských zemích Evropské unie jedinou přihláškou. Jak se tento patent osvědčuje půl roku od svého spuštění? 

Podle statistik Evropského patentového úřadu je prvních šest měsíců od spuštění jednotného patentu pozitivním obdobím. Celkem bylo přijato více než 17 tisíc přihlášek a téměř v 17 tisících případech bylo vyhověno. 

Největší zájem v oblasti patentů se ukázal být v odvětví medicínských technologií, které zastupuje 11,6% přihlášek. Dále následuje stavební inženýrství s 5,9% , doprava s 5,4%, speciální inženýrství 5,3%, měření 5,3% a digitální komunikace, což představuje více než 38% všech přihlášek. Tato data naznačují nejen různorodost oblastí, které nový patentový systém oslovuje, ale také potvrzují rostoucí význam inovací v těchto odvětvích. 

Ve vedení řízení o těchto přihláškách dominuje angličtina, následovaná němčinou a francouzštinou. Zajímavým faktem je, že nejčastěji jsou přihlášky překládány do španělštiny, angličtiny a němčiny, což ukazuje na význam komunikace v těchto jazycích při patentovém procesu. 

Kromě evropských států využívají tento nový patentový systém i země mimo EU. Nejaktivnějšími zahraničními aktéry jsou Spojené státy, Japonsko, Čína a Korea. To naznačuje, že jednotný patent nejen posiluje ochranu vynálezů v Evropě, ale také přitahuje zájem a pozornost mezinárodních hráčů na poli inovací. 

Zatímco je stále brzy vyvozovat dlouhodobé závěry, prvních šest měsíců existence jednotného patentu ukazuje na jeho pozitivní přijetí a jeho schopnost oslovit široké spektrum odvětví a zemí. Je zajímavé sledovat, jak se tento systém bude vyvíjet a jaký bude mít dopad na inovační krajiny po celém světě. 

 

Vloženo: 9. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam