Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nadace Neuron otevírá nominace na prestižní Ceny Neuron

Nadace Neuron zahájila nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron 2024, které oceňují talentované vědce i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé.

Až do konce března lze navrhnout laureáta či laureátku na Cenu Neuron pro nadějné vědce a Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě. Nominovat lze také akademický spin-off za transfer vědeckého patentu do byznysu.

„Cena Neuron náleží špičkovým vědcům a vědkyním a největším nadějím české vědy za jejich výzkum, který již má reálné výsledky nebo je slibným příslibem do budoucna. Doposud jsme ocenili již 120 excelentních českých vědců a praxe ukazuje, jak ocenění laureátům otevírá cestu k prestižním grantům, zviditelňuje jejich práci, popularizuje výzkum a inspiruje mladou generaci,“ říká Monika Vondráková, ředitelka a spoluzakladatelka Nadace Neuron.

V roce 2024 Nadace Neuron udělí Cenu Neuron pro nadějné vědce až v sedmi vědeckých oborech, a to medicíně, chemii, matematice, biologii, fyzice, computer science a společenských vědách, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě a Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu. Tu získá transfer vědeckého patentu do byznysu, ať už v podobě přenosu licence, know-how či založení akademického spin-offu.

Ceny Neuron s finanční prémií od mecenášů Nadace Neuron

Laureáty lze nominovat do 31. března prostřednictvím registračního formuláře. Předkládat je mohou děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd ČR, členové Vědecké rady Nadace Neuron a laureáti předchozích ročníků. Výběr kandidátů bude probíhat do června, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na podzim 2024.

Doposud Neuron ocenil na 120 excelentních vědkyň a vědců, mezi laureáty Cen Neuron jsou známá jména a vědecké špičky napříč obory, například Jan Starý, Pavel Hobza, Tomáš Mikolov, Jitka Palich Fučíková, Bohdan Pomahač, Tomáš Slanina, Martin Schwarzer či Kateřina Rohlenová.

Předsedou Vědecké rady Nadace Neuron je Jan Konvalinka, jejími členy a současně garanty oborů Cen Neuron pro nadějné vědce jsou Jiří Friml (biologie), Ivo Starý (chemie), Pavel Martásek (medicína), Jan Kratochvíl (computer science), Martin Markl (matematika), Tomáš Jungwirt (fyzika) a Filip Matějka (společenské vědy).

Vloženo: 30. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
zpět na seznam