Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

FIP na VŠB-TUO se od dozorčí rady dočkala pochvaly i řady podnětů pro další rozvoj

FIP na VŠB-TUO se od dozorčí rady dočkala pochvaly i řady podnětů pro další rozvoj
Zhodnocení uplynulého fungování, ale i návrhy a doporučení pro další období byly obsahem setkání členů dozorčí rady Fraunhoferovy inovační platformy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), která se uskutečnila na konci února. Její členové se shodli na nutnosti ještě intenzivnější spolupráce s průmyslem s důrazem na smluvní výzkum, podpoře strategických akcí i zvýšení poštu zapojených pracovišť na univerzitě i Fraunhoferových institutech.

Fraunhoferova inovační platforma na VŠB-TUO rychle dosáhla plánovaných cílů projektu a dobré úrovně spolupráce. Počet předložených návrhů je velmi vysoký a počet schválených projektů rovněž. To velmi pozitivně přispívá k prohloubení spolupráce a partnerství. Zapojení dalších oddělení a jejich kompetencí se v příštím období určitě zvýší. Velmi pozitivně k tomu přispějí dokončené a v současné době běžící projekty. Čím více podaných projektů bude úspěšně schváleno, tím větší bude zájem kolegů o spolupráci,“ uvedla Emilia Regina Inone-Kauffmann z Fraunhofer ICT.

 

Úspěšně fungování FIP-AI@VSB-TUO hodnotí také zástupce ředitele Fraunhofer ICT Wilhelm Eckl. „První roky naší FIP byly ovlivněny pandemií, mezinárodními krizemi a stagnací světové ekonomiky. Přesto jsme rozvinuli skvělou výzkumnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery, a to především díky nasazení zejména základního týmu vedení FIP. V posledních několika měsících jsme ale mohli sklízet první vědecké a akviziční úspěchy. Na základě zkušeností ze čtyř FIP, na nichž jsme se v rámci ICT podíleli, mohu říci, že se inovační platforma na VŠB-TUO opravdu velmi rychle etablovala. Našimi úkoly do budoucna je další navazování kontaktů s průmyslem, vytváření výzkumných projektů, vědecké komunity a zvyšování počtu zapojených zaměstnanců,“ uvedl v písemném vyjádření.

Výsledkem jednání dozorčí rady byla i celá řada doporučení. Patří mezi ně například podpora špičkových vědeckých výsledků, rozšíření kontaktů a projektů s průmyslem, a to nikoliv výhradně, ale se zaměřením na smluvní výzkum, příprava strategického plánu pro využití a šíření informací o rozsahu výzkumu FIP s cílem probudit zájem průmyslového sektoru. Zájem firem o spolupráci by také mohly podpořit jak příklady úspěšných kooperací, s nimiž je potřeba komerční sektor seznámit, tak i objasnění konkrétních přínosů, které jim partnerství v rámci FIP může přinést. Jednou z dalších cest pro užší kontakt s firmami je i spolupráce s projektem VŠB-TUO REFRESH z operačního programu Spravedlivá transformace, který právě na úzkém propojení vědců a firem staví. Prostřednictvím správní rady projektu REFRESH, jejímiž členy jsou mimo jiné viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Kateřina Kupková nebo ředitel Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Skipala, by bylo možné pravidelná setkání s průmyslovými partnery z České republiky zajistit.

FIP-AI@VSB-TUO byla založena v červnu 2021. VŠB-TUO vkládá do této spolupráce zejména své znalosti v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer IWU ve výrobní technologii a výrobě. Spojení těchto kompetencí umožňuje partnerům nabízet obzvláště výkonná řešení pro celý průmyslový řetězec. Od zahájení spolupráce bylo podáno 36 společných projektů a vznikly čtyři společné publikace. Platforma se prezentovala na řadě akcí a konferencí.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 5. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
zpět na seznam