Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tým prof. Horyla z Fakulty strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava se zabýval problematikou klesajícího brzdného účinku. Jejich motivace a píle vyústila v revoluční návrh brzdového mechanismu, který téměř odbourá ztrátu brzdného účinku. Toto inteligentní řešení dokáže kotouč udržet v teplotním pásmu, které umožňuje maximální využití brzdného účinku. Patentované řešení odvádí přebytečné teplo do volného prostoru dle požadovaného konstrukčního řešení daného automobilu. Současně je také dosaženo menšího opotřebení kotouče. Tato skutečnost má kladný přínos pro přírodu, jelikož nedochází k tak značnému zatížení vlivem uvolňování frikčních částic.

Zástupci Centra transferu technologií VŠB-TUO provázeli původce celým procesem komercializace a zastupovali je při jednání s potencionálním zákazníkem. V této souvislosti zpracovali veškeré potřebné dokumenty, jakými byli např. licenční smlouvy, ale i dokumenty související s ochranou duševního vlastnictví (podání patentové přihlášky). Tato technologie byla po provedených obchodních jednáních úspěšně licencována v roce 2015. 

Nabyvatelem licence je firma Trevor Group, s.r.o. V roce 2021 byla technologie převedena na společnost Trevor Group s.r.o.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie má Evropský patent – EP 2596264
  • technologie má patent v USA (US 9,068,612)
  • technologie má patent v Německu (DE 202011110625),
  • technologie je chráněna užitným vzorem v Rusku (RU142967)

Výsledek

  • úspěšná fáze PoC, poskytnutá licence
G-cooling system