Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Popis technologie

Osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. S kouřem z vašeho komína je to stejné. To, čím doma topíme, ovlivňuje kvalitu vzduchu v širokém okolí. Věděli jste, že pouhá pětina domácností v ČR je zodpovědná za více než polovinu všech emisí prachových částic do ovzduší? Ty škodí našemu zdraví. Proto topte tak, jak chcete, aby topili vaši sousedé.

Seriál SMOKEMANovo desatero správného topiče hravou formou představuje žákům, jak ušetřit za palivo a snížit vliv našeho vytápění na zhoršenou kvalitu ovzduší. Videa jsou tvořena hranou a animovanou částí, každé má délku cca 5 až 10 minut. 

Autory výukových materiálů jsou Jiří SMOKEMAN Horák, František Hopan a kol., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC).

Výsledek

  • poskytnutá licence
SMOKEMAN