Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Popis technologie

Kolejová doprava je nejvýhodnější respektive nejekonomičtější dopravou na větší vzdálenosti většího počtu osob nebo velkého množství materiálu. Ekonomická výhodnost může být snížena vlivem technických a logistických problémů. Oblast logistických problémů je možné efektivně eliminovat dostatečnou informovaností dispečerských pracovišť o pohybu, zatížení, rychlosti a počtu kolejových vozidel na sledovaném úseku liniové trati. Oblast logistiky je životně důležitou oblasti pro každou vyspělou ekonomiku. Tento fakt vedl k vývoji mnoha senzorů pro řešení informovanosti dispečerských pracovišť. Tyto senzory mají nevýhody (např. mohou být snadno deformovány vahou kolejového vozidla, jsou provedeny z kovu a tak citlivé na elektromagnetického záření, které ruší měření atd).

Tým vývojově výzkumných pracovníků si povšiml nejen problémů s elektromagnetickým rušením, které musí standardní systémy komplikovaně řešit, ale také mechanické komplikovanosti systémů senzorů. Postupným vývojem bylo dosaženo senzoru, který je odolný vůči vnějším vlivům. Dosahuje vysoké citlivosti na změny tlakové síly což umožňuje efektivnější rozhodování o vytíženosti daného vozidla. Ná základě tohoto systému vznikla spolupráce s firmou Hroší stavby, jenž je založena na licenční spolupráci. VŠB-TUO touto technologií umožnila firmě vstoupit na trhu, kde doposud významně nepůsobila.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie je chráněna užitným vzorem v ČR – 36242

Výsledek

  • úspěšná fáze PoC, poskytnutá licence
Optovlákovný senzor