Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulika pracovních a výrobních strojů

Cíle předmětu

Studenti v předmětu uplatní znalosti z předmětu Hydraulické prvky a systémy a aplikují je na hydraulické systémy pracovních a výrobních strojů. Seznámí se s funkcí vybraných pracovních a výrobních strojů a dovedou pro ně navrhnout hydraulický pohon nebo převod. Dovedou analyzovat vlastnosti a chování stroje a pohonu a navrhovat nebo upravovat jeho řízení podle požadavků zadání. Seznámí se se specifickou problematikou jednotlivých strojů a jejich pohonů, jako jsou pohony podvozku mobilních strojů, hydrostatické převody mobilních strojů, pohony nadstavby mobilních pracovních strojů, energeticky úsporné hydrostatické systémy, akumulátorové systémy, s emulzní a vodní hydraulikou apod.

Povinná literatura

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8.
PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
VANĚK, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: ACADEMIA, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9.
KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.
KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha: SNTL Praha, 1986. 272 s.

Doporučená literatura

PIVOŇKA J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. 623 s.
KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.
HLAVŇA, V., KUKUČA, P. a kol. Dopravný prostriedok - Jeho motor. Žilina: ŽU v Žilině, 2000, 442 s. ISBN 80-7100-665-3.
NOACK, S. Hydraulics in Mobile Equipment. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 2001. 202 s. ISBN 0-7680-0886-7.
EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0.
MURRENHOFF, H., ECKSTEIN, L. Fluidtechnik für mobile Anwendungen. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2014. 347 p. ISBN 978-3844029192.


Jazyk výuky čeština
Kód 338-0534
Zkratka HPaVS
Název předmětu česky Hydraulika pracovních a výrobních strojů
Název předmětu anglicky Hydraulics of Working and Production Machines
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík