Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Lokalizace, navigace a tvorba map

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá přehled o navigaci, lokalizaci a tvorbě map v robotických systémech. Získa znalosti potřebné k tvorbě map, lokalizaci v mapě a navigaci v mapě.

Povinná literatura

[1] Kolski, S.. Mobile robots: perception & navigation. Mammendorf : Pro literatur, 2007. ISBN: 3-86611-283-1 
[2] Mukhopadhyay, S. C. and Gupta, G. S.. Autonomous robots and agents. Berlin : Springer, 2010. ISBN 978-3-540-73424-6 
[3] Lentin J. Cacace J.. Mastering ROS for robotics programming: design, build, and simulate complex robots using the Robot Operating System. Birmingham : Packt, 2018. ISBN 978-1788478953 
[4] Koubaa, A.. Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3). s.l. : Springer-Verlag, 2019. ISBN 978-3-319-91590-6 
[5] Koubaa, A.. Robot path planning and cooperation: foundations, algorithms and experimentations. S.l. : SPRINGER, 2019, ISBN 978-3-319-77042-0 

Doporučená literatura

[1] Savkin A., Matveev A., Hoy M., Wang Ch.. Safe robot navigation among moving and steady obstacles. Oxford: Elsevier butterworth-hein, 2016. ISBN: 9780128037300 
[2] Barrera, A.. Mobile robots navigation. SL : Sciyo.com, 2010. ISBN: 978-953-307-076-6 
[3] Fehlman, W. L.. Mobile robot navigation with intelligent infrared image interpretation. Springer, 2014. ISBN 978-1-84882-509-3 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0644/01
Zkratka LNaTM
Název předmětu česky Lokalizace, navigace a tvorba map
Název předmětu anglicky Localization, Navigation and Mapping
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.