Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kariérní centrum VŠB-TUO
O nás

Kariérní centra jsou tradiční a nedílnou součástí moderních světových univerzit, jejichž prioritou je kariérní rozvoj studentů a absolventů. Kariérní centrum VŠB-TUO vzniklo v roce 2010 jako reakce na potřebu systematizované přípravy studentů pro vstup na trh práce a jako platforma spolupráce mezi vysokou školou a zaměstnavateli. Jako základ svých aktivit převzalo výstupy odborných konferencí kariéra+, které se konaly v rámci stejnojmenného veletrhu.

Kariérní centrum VŠB-TUO díky svým širokým aktivitám podporuje studenty v přechodu na trh práce; je vstupním bodem pro zaměstnavatele na univerzitu a je proto prostředníkem mezi studenty, zaměstnavateli a univerzitou; zprostředkovává studentům a univerzitě aktuální trendy na trhu práce; zajišťuje kladnou prezentaci studentů vně univerzity; pomáhá studentům s osobnostně-profesním rozvojem a rozvojem jejich silných stránek a dovedností je uplatnit.

Naše služby pro studenty a absolventy

Naše služby pro zaměstnavatele

Kariérní centra ČR

V České republice je kariérní poradenství na univerzitách doslova v plenkách nebo se spíše učí chodit. První kariérní centra vznikala po roce 2010. Proto je celorepubliková spolupráce mezi kariérními centry velmi důležitá. Naší společnou vizí je sdílení dobrých nápadů a rozvíjení konceptů kariérního vzdělávání napříč Českou republikou.

Našimi prioritními cíli, které vychází ze strategie rozvoje KARIÉRNÍ CENTRA 2030 jsou:

  • Příprava studentů na vstup na trh práce
  • Zvýšení vzájemné spolupráce mezi kariérními centry
  • Navazování a rozvoj vztahů se zaměstnavateli
  • Medializace problematiky kariérních center na vysokých školách a zvýšení informovanosti managementu univerzit
  • Zvýšení role kariérního centra v obecné strategii univerzity vůči zájemcům o studium

Více o kariérních centrech ČR