Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2023!

Doktorské studium je nejlepší přípravou pro mladé vědce, na VŠB-TUO si můžete vybrat z desítek programů

Doktorské studium je nejlepší přípravou pro mladé vědce, na VŠB-TUO si můžete vybrat z desítek programů
Doktorské studium, které naše univerzita nabízí v českém i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě, na všech našich sedmi fakultách, je jednou z možností, jak dále profesně pokračovat na naší univerzitě.

Doktorské studium, které naše univerzita nabízí v českém i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě, na všech našich sedmi fakultách, je jednou z možností, jak dále profesně pokračovat na naší univerzitě.

Doktorské studium je přímá příprava na práci vědeckého pracovníka. Naučíte se porozumět vědeckým metodám, které se používají v daném oboru, napsat odbornou publikaci, prezentovat na vědeckých konferencích u nás, a hlavně v zahraničí, pracovat ve výzkumných týmech. Studium má standardní délku čtyři roky a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Sestavení studijního plánu si student volí po domluvě se svým školitelem. Ten je zásadní i pro volbu tématu doktorské práce a studenta vede celým jeho studiem. Po zvládnutí doktorského studia získává absolvent titul doktor (Ph.D.) a co je hlavní, získává i možnost úspěšné vědecké kariéry. A nejen to, studenti doktorských programů již od začátku studia spolupracují ve výzkumných týmech i na smluvním výzkumu z praxe nebo vyučují.

Pokud i Vy zvažujete pokračovat ve studiu, veškeré informace najdete na webu. Termín pro první kolo přijímacího řízení je na většině fakult do 31.5.2022 - přehled studijních programů v přijímacím řízení naleznete na stránkách. Během studia se budete moci účastnit také speciálních vzdělávacích kurzů, které jsou určeny studentům doktorského studia. 

Vloženo: 13. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět