Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PhD Akademie má za sebou první ročník, zájem předčil očekávání

PhD Akademie má za sebou první ročník, zájem předčil očekávání
Zhruba 360 zúčastněných studentů a téměř tři desítky kurzů v zimním i letním semestru. To je bilance PhD Akademie, jejíž pilotní ročník spustila VŠB-TUO v tomto akademickém roce. V tuzemsku ojedinělý systém kurzů a podpůrných služeb si klade za cíl pomoci doktorandům vylepšit si znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení studia i start jejich vědecké kariéry.

První ročník PhD Akademie hodnotíme jako úspěšný. Zájem doktorandů nás velmi mile překvapil, tolik účastníků jsme ani nečekali. Velké poděkování patří také našim lektorům.  Věříme, že budeme nabídku služeb dále zlepšovat a zájem o ně ještě poroste,“ uvedla členka organizačního týmu Kamila Janovská.

PhD Akademie připravila pestrou nabídku kurzů od více poskytovatelů na celouniverzitní úrovni. V zimním semestru se uskutečnilo 27 kurzů, v letním jich bylo ještě o jeden více. Zaměřily se zejména na scientometrii a publikační praxi, základy vědecké práce, projektový managementu a soft skills.

Největší zájem byl o kurzy, které nabízela Ústřední knihovna VŠB-TUO. Lektoři se se studenty zabývali praktickými věcmi spjatými s vědeckým psaním včetně správného citování, rizika plagiátorství nebo vykazování a propagování publikační činnosti. Velmi oblíbené byly i kurzy odborné angličtiny,“ uvedla administrátorka PhD Akademie Lucie Hofrichterová.

PhD Akademie již připravila nabídku kurzů pro příští akademický rok, zájemci je najdou na webu. Organizátoři při jejich přípravě zohlednili připomínky účastníků pilotního běhu. Stejně jako v letošním akademickém roce se doktorandi mohou těšit i na zahraniční lektory. Vedle Sama Illingworta z Edinburgh Napier University, který se již do PhD Akademie zapojil, to budou také Marcus Minton z PORG, jenž se bude věnovat kritickému myšlení, a Laura Stark  z Vanderbilt University v Nashville, která se zaměří na etiku vědecké práce.

Významná událost čeká PhD Akademii od 5. do 8. září, kdy se o své znalosti a zkušenosti z oblasti akademického a vědeckého psaní podělí s doktorandy, ale i pedagogy VŠB-TUO ředitelka Jones White Writing Center na Indiana University of Pennsylvania ve Spojených státech Dana Lynn Driscoll. Registrace na workshopy byla spuštěna.

Na VŠB-TUO studuje přes 1100 studentů doktorského studia. Podrobné informace o PhD Akademii jsou dostupné na jejím webu.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační foto: Petr Havlíček

Vloženo: 7. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět