Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zatímco si užíváte prázdniny, pilně pro vás chystáme nové kurzy na příští semestr.

Věda nezná hranic.

Využijte zkušenosti zahraničních lektorů.

Writing Support Centre.

Komplexní podpora pro přípravu bakalářských a diplomových prací.

PhD Akademie

Vítejte na stránkách PhD Akademie VŠB-TUO, která byla vytvořena jako podpůrné pracoviště pro studenty doktorského studia naší univerzity a která si klade za cíl být „pomocnou rukou“ pro naše doktorandy z hlediska jejich růstu v oblasti např. publikačních a prezentačních dovedností, ale také přípravy zahraničních mobilit.

Věříme, že komplexní nabídka kurzů zaměřených na osvojení či zdokonalení stěžejních dovedností v oblastech prezentace výsledků vědecké práce v anglickém jazyce, tvorby kvalitního publikačního výstupu, přípravy kvalitního projektového návrhu, řešení projektů a mnoha dalších Vám pomůže k celkovému rozvoji Vaší budoucí vědecké kariéry a úspěšnému zakončení Vašeho doktorského studia.

Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Zjistěte více

Cílem PhD Akademie VŠB-TUO je prostřednictvím ucelené nabídky kurzů a vytvořením systému podpůrných služeb:

Primárně:

  • stimulovat rozvoj doktorandů v oblastech spadajících do vědecké a publikační činnosti
  • zvýšit efektivitu doktorského studia na VŠB-TUO
  • vytvořit prostředí pro splnění požadavků na povinnou mezinárodní mobilitu doktorandů
  • poskytnout podporu při přípravě projektových návrhů

Sekundárně:

  • zlepšit sociální integraci doktorandů
  • posílit interdisciplinární spolupráci doktorandů
  • podpořit integraci doktorandů do života akademické obce a výzkumných týmů

Rozdělení kurzů