Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PhD Akademie VŠB-TUO přináší ucelený systém vzdělávání primárně pro studenty doktorského studia. Funguje jako podpůrné pracoviště s cílem být „pomocnou rukou“ pro doktorandy při jejich růstu především v oblasti vědecké a publikační činnosti a prezentačních dovedností. Komplexní nabídka kurzů zaměřených na osvojení či zdokonalení stěžejních dovedností týkajících se prezentace výsledků vědecké práce v anglickém jazyce, tvorby kvalitního publikačního výstupu, přípravy kvalitního projektového návrhu, řešení projektů a mnoha dalších má pomoci doktorandům k celkovému rozvoji jejich budoucí vědecké kariéry a úspěšnému zakončení doktorského studia.

Web PhD Akademie