Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Letos naši univerzitu čeká krásné výročí. Oslavíme totiž společně 170 let od vzniku. Připravili jsme si pro vás článek o tom, jak šel čas s naší univerzitou – od jejího založení až po současnost, tedy po rok 2019.

První zmínky pocházejí už od roku 1716, kdy byla založena první hornická akademie v Jáchymově. Zlomový rok ale nastal v roce 1849, kdy v Příbrami vzniklo Montánní učiliště zaměřené na výuku odborníku v hornictví a hutnictví. Učiliště je přímým předchůdcem univerzity a vzniklo dekretem císaře Františka Josefa I. V roce 1865 bylo Montánní učiliště povýšeno na Báňskou akademii. Roku 1895 Báňská akademie získala vysokoškolský organizační statut, kterým byla zrovnoprávněna s ostatními technickými vysokými školami. Současně bylo zavedeno dvouleté přípravné studium a výuka trvala tři roky.

Název Vysoká škola báňská v Příbrami získala akademie v roce 1904 na základě nového statutu. Doba studia byla prodloužena na čtyři roky a došlo k zavedení dvou státních zkoušek. Škola současně získala promoční právo k udělování hodnosti Dr. mont.

V roce 1945 byla Vysoká škola báňská dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše přeložena do Ostravy a nastala nová etapa v jejím vývoji. O šest let později byla Vysoká škola báňská poprvé ve své historii rozdělena na fakulty – v roce 1951 měla tři fakulty, do současnosti se rozšířila na sedm.

V roce 1951 založená Hutnická fakulta byla v roce 1990 přejmenována na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Na konci roku 2018 byl její dosavadní název změněn na Fakultu materiálově-technologickou. Hornicko-geologická fakulta vznikla sloučením dvou fakult, Hornické a Geologické fakulty (respektive Fakulta geologicko-důlně měřické). Ke sloučení obou fakult v jednu došlo v roce 1959. Fakulta strojní nesla v roce 1951 název Fakulta báňského strojnictví. V roce 1968 se její název změnil na Fakultu strojní a o devět let později na Fakultu strojní a elektrotechnickou. Od roku 1991 nese opět název Fakulta strojní. První fakulta se zaměřením na ekonomické specializace oborů vznikla už v roce 1953 pod názvem Fakulta ekonomicko-inženýrská (v roce 1959 byla fakulta zrušená). Ekonomická fakulta v podobě, jak ji známe dnes, byla založena v roce 1977. V roce 1991 vznikla Fakulta elektrotechniky, která ale záhy, o dva roky později, rozšířila svůj název a dodnes nese jméno Fakulta elektrotechniky a informatiky. Fakulta stavební, která vznikla v roce 1997 a stejně tak i Fakulta bezpečnostního inženýrství, založená roku 2002, stále nesou svůj první název. Velký milník pro univerzitu představoval rok 1995, kdy byl tradiční název školy změněn na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

1716

Vznikla první hornická akademie v Jáchymově

1849

Bylo založeno Montánní učiliště v Příbrami

Dekretem císaře Františka Josefa I. bylo založeno Montánní učiliště v Příbrami, přímý předchůdce univerzity

1865

Montánní učiliště bylo povýšeno na Báňskou akademii

1895

Báňská akademie získala VŠ statut s právem 4leté výuky

Báňská akademie v Příbrami získala vysokoškolský organizační statut s právem řádné čtyřleté výuky

1904

Báňská akademie získala název VŠB v Příbrami

Báňská akademie získala název Vysoká škola báňská v Příbrami

1945

VŠB byla přeložena z Příbrami do Ostravy

VŠB byla přeložena z Příbrami do Ostravy, stala se centrem vzdělávání v oblasti hornictví a metalurgie

1951

VŠB byla rozdělena na 7 fakult

Vysoká škola báňská byla poprvé v historii rozdělena na fakulty, od tohoto roku se postupně počet fakult rozšířil na sedm

1995

Proces transformace VŠB byl završen změnou názvu na VŠB – Technická univerzita Ostrava

Proces transformace VŠB na univerzitu polytechnického charakteru byl završen změnou jejího názvu na VŠB – Technická univerzita Ostrava

2015

Bylo zprovozněno Národní superpočítačové centrum

Bylo zprovozněno Národní superpočítačové centrum (superpočítač Salomon byl v té době 40. nejvýkonnější na světě)