Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oslavy výročí se budou během roku 2019 soustředit na 3 hlavní události.

28. 3. 2019 - Zahájení oslav v rámci Slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

5. 9. 2019 - Festival Art and Science (pro zaměstnance a veřejnost)

 • Oslavy výročí pro všechny přátelé naší univerzity. Navštivte pátý ročník našeho festivalu a slavte s námi!
 • Zveme všechny studenty, zaměstnance, absolventy, partnery, prostě všechny, kteří chtějí s naší univerzitou oslavit toto výjimečné výročí.

Přejít na webPřejít na Facebook

14. 11. 2019 - Hlavní oslavy výročí založení univerzity (pro zaměstnance a partnery univerzity)

 • 8:30 Odhalení Promethea
  • Znovuodhalení měděného reliéfu, který byl vyroben v letech 1968-1973. Reliéf zdobí průčelí rektorátu VŠB-TUO a evokuje geologickou strukturu Ostravska posilující konkrétnost myšlenky dobývání uhlí pro blaho člověka. Autorem je Vladislav Gajda.
 • 10:00 Slavnostní vědecká rada
  • Představení nových docentů a předání jmenovacích dekretů
  • Slavnostní promoce absolventů doktorského studia
  • Předání diplomů absolventům studia MBA
  • Udělení čestného titulu Doctor honoris causa prof. Ing. Lubomíru Šoošovi, Ph.D.
  • Vyhlášení desítky nejlepších sportovců VŠB-TUO
  • Předání výtěžku z univerzitního běhu Technika Run
 • Slavnostní odpoledne bude zahájeno pochodem od hlavní budovy rektorátu k aule univerzity
  17.00 Zahájení programu oslav výročí založení univerzity v místnosti NA1
  • Skok přes kůži
  • Hudební vystoupení Orchestru VŠB-TUO
  • Vystoupení dětí z Univerzitní mateřské školky
  • Projev prof. Čermáka
  • Vystoupení Akademického pěveckého sboru
  • Projev prof. Vondráka
  • Hudební vystoupení Dechové hudby Akorďanka
  • Křest knihy Fakulty materiálově-technologické
  • Slavnostní odkrytí bronzového reliéfu
  • Projev prof. Snášela