Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Každý zaměstnanec VŠB-TUO má povinnost nechat si vystavit a mít Identifikační průkaz, realizovaný formou čipové personifikované (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, osobní číslo) identifikační karty. Všichni mají nárok na standardní Identifikační průkaz. Akademičtí pracovníci si mohou místo něj nechat vystavit průkaz ITIC. Zaměstnanci, kteří nemají nárok na ITIC, mohou požádat o průkaz Alive Zaměstnanec.

Libovolný typ průkazu může být rovněž integrován s dopravní kartou ODIS (viz Ceník služeb). Integraci s ODIS není možné na průkazu dodatečně aktivovat.

Průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity, kde slouží k identifikaci zaměstnance s návazností na přístup ke službám:

Typy průkazů

ITIC

ALIVE zaměstnanec

Identifikační (zaměstnanecký)