Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vlastníci Identifikačních průkazů mají možnost kopírovat, tisknout a skenovat na samoobslužných zařízeních, které jsou zapojeny do tiskového řešení SafeQ. Poskytované služby jsou (s výjimkou skenování) zpoplatněny. Úhrada za služby je prováděna automaticky z účtu služeb, který je veden ve stravovacím systému Kredit (ze stejného účtu jsou hrazeny např. jídla v menze). Pro využívání reprografických služeb je potřeba mít dostatečné finanční prostředky na tomto účtu.

Pro kopírování a skenování je potřeba se přihlásit ke stroji přiložením identifikačního nebo studentského průkazu ke čtečce umístěné na zařízení. Po přihlášení se vybere odpovídající funkce zařízení a je možné kopírovat nebo skenovat. Pro tisk je potřeba nejprve tiskovou úlohu odeslat na server. Je možné využít PC na univerzitě, které mají nainstalovanou potřebnou tiskárnu (např. PC v knihovně, studovně). Tisk můžete odeslat rovněž z vlastního PC. K tomu si musíte nainstalovat odpovídající tiskárnu. Po odeslání úlohy k tisku se přihlásíte ke stroji přiložením průkazu ke čtečce a na stroji zvolíte tisk.

Jednoduchý návod na obsluhu zařízení je umístěn u každého stroje.

Kopírování

Skenování

Vklad financí na účet služeb 

Finanční prostředky je možné vložit do menzovního systému bezhotovostně (s použitím platební karty, převodem, složenkou atd.) přes EPS nebo osobně na těchto místech.

Veškeré vložené prostředky je možné čerpat na libovolné služby, které využívají účet vedený ve stravovacím systému (Kredit).

 

Historie využíváni

Detailní výpis historie využívání reprografického systému obsahuje rozdělení na poskytnuté služby a jejich ceny. Součásti výpisu jsou také informace o odeslaných (ještě nevytištěných) úlohách - konkrétně počet černobílých a barevných stran. Ještě před samotným tiskem lze tedy zjistit, zda byla úloha odeslána a rozpoznána korektně (data jsou pouze informativní - samotné účtování je prováděno na základě údajů ze stroje po vytištění).
Stav účtu a zaúčtované operace jsou k dispozici na webu Kreditu na adrese: http://stravovani.vsb.cz

Blokace kreditu zařízením

Pro přihlášení ke stroji postačuje mít dostatečnou finanční částku na účtu. Konkrétně je požadována částka větší než je cena jedné kopie A4 na daném zařízení. Systém po přiložení karty ke snímači u stroje zablokuje tuto částku. K blokaci dochází i v případě, že se pouze skenuje. V průběhu kopírování se podle prováděných výstupů postupně blokace zvětšuje. Při odhlášení je provedeno zaúčtování za provedený tisk a kopírování. Aktivní blokace jsou zobrazeny v historii účtu stravovacího systému, která je dostupná jak na prezentačním místě tak na webu Kreditu. V případě, že nedojde k odblokování kreditu (např. z důvodu problému se zařízením), je potřeba kontaktovat správce systému.

 

Kontakt na správce

Dotazy, připomínky a problémy je možné vkládat přímo do Helpdesku CIT nebo zasílat na safeq-help@vsb.cz.