V případě problémů s přístupem na školní účty (email, osobní konto) z důvodu zapomenutí hesla, je možné požádat pracovníky kartového centra o změnu (reset) hesla.

Po změně (resetu) bude heslo nastaveno na rodné číslo (všechny číslice bez lomítka). (Toto nastavení se netýká uživatelů, jejichž rodné číslo obsahuje i písmena (cizinci)). Nově nastavené heslo je pouze dočasné - má omezenou časovou platnost i počet pokusů pro použití. Proto je nutné po resetu co nejdříve provést nastavení nového hesla.

Při zadávání nového hesla je potřeba vzít v úvahu, že:

  • délka musí být alespoň 10 znaků
  • je třeba použít alespoň jednoho velké a alespoň jedno malé písmeno
  • nesmí se zadat dříve použité heslo
  • české znaky a mezera nejsou přípustné
  • heslo nesmí obsahovat jméno, příjmení ani osobní číslo
  • nepoužívá se stejné heslo jako pro WiFi