Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava po zápise obdrží na Kartovém centru Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity.
Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do učeben a sportovních hal a pro kopírovací a tiskové služby.

Každý nově přijatý student má možnost vybrat si jednak typ průkazu, ale také zda má průkaz v sobě integrovat dopravní kartu ODIS nebo ne (výše příplatku a forma úhrady je uvedena níže).

Dostupné typy průkazu:

 • Standardní
  • je poskytován zdarma
  • slouží jako identifikační průkaz v rámci univerzity
  • umožňuje využívání veškerých poskytovaných služeb a slev vztahujících se na studenty v ČR
 • ISIC 
  • je poskytován za zvýhodněnou cenu 180,- Kč
  • pouze pro prezenční (denní) formu studia
  • prodlužování jeho platnosti v dalších letech se provádí po zaplacení validačního poplatku 180,- Kč
  • Tento průkaz je jediný celosvětově uznávaný doklad o studiu a poskytuje řadu slev a výhod:
   • oblast kultury – slevy ze vstupného do muzeí, galerií, historických a kulturních památek
   • oblast cestování – zvláštní tarify letenek, železničních, autobusových a lodních jízdenek; slevy na ubytování a stravování; slevy na cestovní pojištění
   • oblast volného času – slevy při vstupu do sportovních zařízení, klubů, pro nákupy zboží ve vybraných obchodech a mnohé další
   • poskytované slevy se pohybují v rozmezí 5 až 50 % podle charakteru a druhu zařízení
   • podrobnější informace o slevách a výhodách na http://www.isic.cz
 • ALIVE Student
  • je poskytován za zvýhodněnou cenu 180,- Kč
  • pouze pro studenty, kteří nemají nárok na ISIC (např. kombinovaná forma studia)
  • prodlužování jeho platnosti v dalších letech se provádí po zaplacení validačního poplatku 180,- Kč
  • průkaz umožňuje čerpat podobné slevy jako na kartu ISIC nicméne platnost je pouze vrámci ČR

Po zápise ke studiu bude od všech studentů požadováno, aby se dostavili na Kartové centrum (hlavní budova Rektorátu univerzity v Porubě, místnost A148), kde bude pořízena digitální fotografie. Student musí prokázat svou totožnost platným dokladem (např. občanský průkaz, pas atd.). A na požádání sdělit, jaký typ průkazu chce zhotovit (ISIC, standard, Alive Student) a také, zda požadujete integraci s ODIS.

Platnost průkazu začíná měsícem září. V případě neúčasti u zápisu v platných termínech si student zajistí vyřízení průkazu individuálně na Kartovém centru univerzity.

Pozdější změna typu průkazu je spojena se zvýšenými náklady na vystavení, které hradí student. Bližší informace jsou dostupné v ceníku.

Mezinárodní průkaz ISIC lze vystavit pouze pro studenty splňující podmínku prezenčního (denního) studia. Ostatní mají nárok na průkaz ALIVE Student nebo standardní. Upozorňujeme studenty, kteří vlastní již průkaz ISIC vydaný jinou organizací, že v rámci univerzity není platný a nelze ho užívat k identifikaci v našich systémech.
V případě volby průkazu ISIC nebo Alive student bude požadováno zaplacení poplatku ve výši 180,- Kč. Tento poplatek je možné uhradit:

 • bezhotovostně přes EPS (https://eps.vsb.cz) pomocí bankovní karty, převodu, přímým bankovnictvím některých bank
 • na pokladně univerzity (A126, pokladna ) *
 • bankovním převodem, složenkou (účet VŠB-TUO č. 100954151/0300, VS: 8781) * - je potřeba výpis provedené operace - ne pouze potvrzení o zadání příkazu
 • přímo na KC (pouze v případě nedostupnosti předchozích možností) - je potřeba mít finanční částku přesně

Integrace s ODIS je zpoplatněna částkou 50,- Kč (navyšuje standartní cenů průkazu).

* - doklad o zaplacení je nutné odevzdat na Kartovém centru v okamžiku vyřizování průkazu. V případě, že doklad potřebujete, musíte spolu s ním donést jeho kopii. Pracovník KC kopii ověří vůči originálu. Na KC pak zůstane kopie dokladu.