Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentský identifikační průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity. Průkaz je realizovaný formou čipové personifikované identifikační karty. Prakticky tedy slouží jednak k prokázání totožnosti, ale také k identifikaci studenta (pomocí čipu na kartě) pro přístup ke službám dostupným v rámci univerzity:

Každý student VŠB-TUO má možnost si nechat vystavit Studentský identifikační průkaz. Vybírá se ze dvou typů - v případě prezenční formy studia je to buď ISIC a nebo Standard a u kombinované formy je možné vydat průkaz ALIVE student nebo Standard. Všechny typy průkazu mohou integrovat dopravní kartu ODISka (viz Ceník služeb).

Všechny typy studentských průkazů, které na Kartovém centru vydáváme, jsou součástí projektu Evropská karta studenta. Cílem projektu je do budoucna zjednodušit studentům cesty na jiné univerzity a také maximalizovat jednoduchost ověření studentského statusu pro extérní subjekty.

Typy průkazů

ISIC

Pouze pro studenty prezenční formy studia

Alive Student

Pouze pro studenty kombinované formy studia

Standard

Pro všechny studenty