Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Víme jak ochránit vaše know-how

Na ochranu duševního vlatnictví a patentů máme "patent"!

Centrum transferu technologií

Jsme servisním pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Pomáháme k uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Chcete se o patentech vytvořených na půdě univerzity dozvědět více? Prohlédněte si naše 

Patentové portfolio

Najdete tam výběr vynálezů našich akademických a výzkumných pracovníků. 

Pro vypsané vynálezy hledáme partnery pro jejich další rozvoj či využití v praxi. Proto v případě zájmu neváhejte a ozvěte se nám.

Rada pro komercializaci VŠB-TUO

je kontrolním, poradním a rozhodovacím orgánem VŠB-TUO při Centru transferu technologií v záležitostech technologického transferu a podpory spolupráce s průmyslem.

Úkolem rady je posouzení strategie nadějných inovativních technologií na VŠB-TUO z hlediska komerčního potenciálu a souladu se strategickými zájmy VŠB-TUO.  

Členové Rady pro komercializaci:

 • prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., VŠB-TUO
 • Ing. Petr Mierva, Československá obchodní banka a.s.
 • Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., VŠB-TUO
 • Mgr. Filip Chlebiš, TAČR
 • Ing. Martin Kořený, HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
 • Ing. Filip Fingl, IP Lab ventures
 • Mgr. Pavel Csank, MSIC a.s.

Členové Rady pro komercializaci:

 • prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., VŠB-TUO
 • Ing. Petr Mierva, Československá obchodní banka a.s.
 • Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., VŠB-TUO
 • Mgr. Filip Chlebiš, TAČR
 • Ing. Martin Kořený, HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
 • Ing. Filip Fingl, IP Lab ventures
 • Mgr. Pavel Csank, MSIC a.s.