Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jednotný patent = jednodušší cesta k ochraně?

Evropský patentový úřad si nadělil ke svým letošním 50. narozeninám dárek – tzv. „jednotný patent“ (Unitary patent – UPC).

Evropský patentový úřad si nadělil ke svým letošním 50. narozeninám dárek – tzv. „jednotný patent“ (Unitary patent – UPC), o kterém probíhala jednání již od roku 1975. 17. února 2023 došlo k zásadnímu kroku, který mu otevřel dveře – Německo podepsalo „Dohodu o jednotném patentu“. Tím byl spuštěn finální odpočet zkušebního období, které je 100 dní, než dojde k jeho ostrému startu, který je naplánován na 1. 6. 2023.

Zdroj: European Patent Office - https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html

Co je vlastně jednotný patent?

Jednotný patent nebo taky „patent společenství“ spolu s jednotným patentovým soudem jsou dvě nejdůležitější položky, které umožní v Evropě vytvořit jednoduchý a centralizovaný patentový systém. To znamená, že podáním jediné patentové přihlášky uživatel získá najednou ochranu až v 25 členských státech (zatím jen v 17, které už „Dohodu“ podepsaly). Patentové řízení se zrychlí, zpřehlední a zároveň bude i cenově výhodnější. Země, které „Dohodu“ již podepsaly jsou: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko. Bohužel, Česká republika tuto dohodu prozatím nepodepsala. 

Země, kde proběhla ratifikace „Jednotného patentu“

Zdroj: European Patent Office - https://www.epo.org/sites/default/files/applying/european/unitary/unitary-patent/figure3-1.jpg

A jak to bylo dosud?

V případě, že si původce-vynálezce, chtěl v Evropě chránit své řešení, mohl využít dvě možnosti ochrany:

  1. První z nich je tzv. národní patent. Tato ochrana je základem, vztahuje se jen na jeden stát a přihlášku si může u národního úřadu pro ochranu duševního vlastnictví podat vynálezce sám.
  2. Druhá z nich je tzv. „Evropská patentová přihláška“.  V jejím případě, za vynálezce, podává přihlášku patentový zástupce nebo právník na Evropský patentový úřad (EPO) a ten ji prozkoumá a zkontroluje a vede o ní diskuzi. Když je patent udělen, pak si jeho majitel vybírá z členských zemí „Evropské patentové úmluvy“ ty, ve kterých chce mít své řešení chráněno. V současné době si může vybrat z celkem 39 členských států, kterými jsou: Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Švýcarsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Spojené království, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Monako, Černá Hora, Severní Makedonie, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, San Marino a Turecko. Tedy Evropský patent, je jakási „poukázka“ na to, aby jeho majitel mohl spustit řízení o národním patentu v několika vybraných zemích najednou. Pak, stejně jako u národního patentu, probíhá v těchto zemích řízení o jeho udělení. A stejně tak se v každé vybrané zemi hradí zvlášť poplatky, které jsou s tímto patentem svázané (za vydání, za obnovu apod.). Poplatky jsou hrazeny v měně vybraného státu a ve výši, kterou tento stát stanovil. Stejně tak, pokud by někdo třetí chtěl patent zrušit, pak jednotlivá soudní jednání o zrušení patentu probíhají v každém zvoleném státě zvlášť. Může se tedy stát, že tentýž patent, který bude platit ve Francii, může být ve Švýcarsku neplatný. Jak je vidět, Evropský patent je náročný časově, manažersky i finančně.

A jak to bude s jednotným patentem? Jaké jsou výhody a nevýhody?

Jednotný patent začíná stejně jako Evropská patentová přihláška, ale po jeho udělení získá vynálezce ochranu najednou ve všech členských zemích, které se k jednotnému patentu zavázaly, maximálně to však bude 25 zemí. Správu patentu, spory a správní poplatky bude řešit pouze jediná instituce – Evropský patentový úřad. Toto zjednodušení má výrazně urychlit a usnadnit jeho získání, ale i péči o něj, protože majitel patentu bude jednat pouze s jedinou nadnárodní institucí. Další výhodou jednotného patentu je, že poplatky, které jsou spojeny s jeho existencí budou pouze v jediné měně – v eurech. Další novinkou a zajímavostí je, že u jednotného patentu bude možné dohledat i licence nebo jeho převody, což v případě Evropského patentu nejde.

Největší nevýhodou jednotného patentu je, v případě soudního sporu, možnost zrušení patentu najednou ve všech členských zemích, ve kterých platil. Další nevýhodou je novost systému a nezkušenost s ním, ale podle dat z Evropského patentového úřadu, už bylo podáno více než 2 200 žádostí o jednotný patent a/nebo o odklad udělení Evropského patentu.

A kolik to všechno bude stát?

Poplatky za podání jednotného patentu jsou stejné, jako poplatky u Evropského patentu – v současnosti (k 22. 2. 2023) jsou náklady za podání a Evropskou rešerši 1660 EUR. Rozdíl mezi Evropským patentem a jednotným patentem vzniká, až když je nutno hradit udržovací poplatky. Jako příklad slouží tabulka udržovacích poplatků https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html.

Další informace týkající se jednotného patentu je možné získat na stránkách Evropského patentového Úřadu https://www.epo.org/applying/european/unitary.html nebo v Centru transferu technologií, kde vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Jsme tu pro vás.                                            

Vloženo: 27. 2. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam