Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co je dobré vědět než se pustím do komercializace

Transfer technologií a komercializace VaV jsou zároveň důležitými faktory při budování mostů mezi akademickým světem a průmyslem.

Komercializace není proces na jeden den. Obvykle se jedná o měsíce, výjimečně roky. Jedná se o proces, který je složen m noha kroků ať již vědět trh, stanovit možné benefity, rizika a tak dále. Pokaždé je proces jiný, a komercializace je odlišná, nicméně v tomto článku se pokusíme shrnout základní atributy, které je vhodné dopředu znát pro určení svého času, který jsem ochoten věnovat komercializaci.

Inovace – co je „lepší“, čím převyšuji současné řešení. Vždy je vhodné vědět, zda je možné řešení dále posunout.

Konkurenci: Abych mohl říci, jak s našim řešením převyšuji konkurenci, musím znát konkurenční řešení. Tento bod vždy bude zajímat komerčního partnera!

Cílový trh: Kam mířím. Co je mým cílem z pohledu saturace trhu. Jaký problém náš produkt řeší v návaznosti na potřeby cílové skupiny trhu.

Cílová skupina: Musím si být vědom, kdo je mým potenciálním zákazníkem – výrobní nebo distribuční firma, je to koncový zákazník nebo partner jež si sám vytvoří distribuční sít, zajistí výrobu atd.

Marketing: respektive je vhodné řešit blíže marketingový plán. Tedy strategii, propagaci, právní vztahy v marketingu

Obchodní model: jednoduše řečeno, jak bude naše technologie generovat příjmy. Pro vetší orientaci se jedná o druh vztahu mezi námi a obchodním partnere, jak bude fungovat další spolupráce, jak bude rozdělen finanční benefit, kdo má za co odpovědnost a další.

Právní a regulační aspekty: Každý bod zde uvedený sebou nese určité regulativy, omezení a z toho vyplívají alespoň základní povědomí o právním, regulační a právně geografických, technická omezeních, které je dobré/nutné znát.

Finance: Těžké, ale nutné, téma, bez kterého se žádná komercializace neobejde. Bez znalosti cenové hladiny naší technologie a na základné této technologie realizovaných produktů, služeb, SW atd. se komercializace neobejde. Obecně nevzbuzuje tým důvěru u potenciálního obchodního partnera, pokud nezná cenovou úroveň alespoň přibližně (pohybujeme se v pásmu inovací) a požadavky na finanční dotaci ze strany obchodního partnera.

Výše uvedené je vhodné shrnout do roadmapy. Tedy plánu který nám shrne co máme před sebou a zda to chceme takto podstoupit. Na paměti je nutné mít, že se jedná o předpoklad. Tedy v průběhu procesu komercializace se téměř se 100% jistotou bude plán/roadmapa bude upřesňovat.

 

Pokud si nevíte rady s komercialízací Vašich výsledků, Centrum transferu technologií je zde pro Vás.

Vloženo: 27. 9. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam