Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dvě licence přinesla realizace projektu PRE SEED fond II VŠB-TUO

Dvě licenční smlouvy byly, za přispění Centra transferu technologií, na VŠB-TUO uzavřeny v rámci realizace projektu pro podporu výzkumu a vývoje.

V minulém roce, v době řešení projektu „PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava“, na Hornicko-geologické fakultě, pod taktovkou týmu doc. Nečase vznikla technologie s názvem „Způsob plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu“, která získala své místo v praxi. Firmě se sídlem v Přerově doplnila stávající porfolio technologií pro sypké materiály. Prostřednictvím této firmy může vyvinutá technologie napomoci i jiným firmám v odvětví výroby plastového potrubí.

Stejně tak našla své uplatnění v praxi technologie vyvinutá na Fakultě elektrotechniky a informatiky pod vedením týmu doc. Nedomy. Systém automatického rozpoznávání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě byl uplatněn u Dopravního podniku Ostrava a pomáhá s odhalením defektu kol kolejových vozidel. Tím snižuje firmě náklady na opravy a napomáhá k většímu komfortu pro cestující v tramvajových vozidlech.

Licence k těmto dvěma zmíněným technologiím byly obchodním partnerům prodány bez mála za 1 mil. Kč.

Obrázek níže znázorňuje procento úspěšnosti prodeje licence v rámci dílčích projektů „PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava“ v době realizace projektu. 

 

Zdroj: data projektu, vlastní tvorba

Z celkového počtu 12 dílčích projektů, které projekt „PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava“ podpořil, vytvořil více než  24 plánovaných  výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, definovaných v programu projektu „PRE SEED fod II VŠB – Technické univerzity Ostrava“ z výzvy GAMA II. Dílčí projekty zahrnuly široké spektrum témat na technickém poli výzkumu a vývoje. Cílem projektu bylo nejen podpořit vybrané  nadějné projekty, ale také zefektivnit transfer technologií na VŠB-TUO.

Při realizaci dílčích projektů bylo dosaženo 59 výsledků: 3 patenty, 8 užitných vzorů, 5 průmyslových vzorů, 8 funkčních vzorků, 4 prototypy, 2 ověřené technologie, 2 poloprovozy, 1 software a 26 výsledků řazených “Metodikou hodnocení VaV” do skupiny ostatní. Na následujícím grafu můžeme vidět počty dosažených výsledků v rámci projektu “PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava“  dle jednotlivých pracovišť.

Zdroj: data projektu, vlastní tvorba

Centrum transferu technologií celý projekt “PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava” koordinovalo a napomáhalo jeho úspěšné realizaci po stránce administrativního zajištění, rozpočtového určení, ochrany duševního vlastnictví a samotného transferu technologií. Dílčí projekty  během své realizace posouvaly řešení inovativních technologií blíže komerčnímu prostředí. Postupně se myšlenky a nákresy zhmotňovaly v prototypech a přinášely další možné cesty vývoje a potvrzovaly svůj komerční potenciál.

Zbývající projekty se nyní nacházejí ve fázi implementace, tedy vyhledávání vhodného komerčního partnera. V Centru transferu technologií se snažíme komerční partnery oslovovat a nadále spolupracovat s původci technologií tak, aby komerční partner získal jasné odpovědi na otázky, které při prodeji licence vznikají a jsou pro partnera z praxe podstatné – např.: “Jaký je stupeň vývoje technologie? Jaké jsou nutné finanční prostředky pro dokončení vývoje? Jaká je přidaná hodnota technologie? Jaká je cena technologie na trhu?”

Veškeré technologie jsou postupně doplňovány na stránkách VŠB-TUO/PATENTOVÉ PORTFOLIO

Vloženo: 2. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Ing. Lenka Oros
Útvar: 9720 - Centrum transferu technologií
zpět na seznam