Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektové a finanční řízení projektu

Anotace

Kurz má za cíl seznámit účastníky s problematikou projektového řízení projektů na VŠB-TUO a konkrétní nastavení procesů a postupů v rámci organizace.

Pro koho je kurz určen:
Pro doktorandy, kteří se chtějí zapojit do realizace projektů nebo již projekty realizují.

Osnova

Kurz bude rozdělen do 4 bloků:

Představení CPP, seznámení, očekávání, úvod do tématu projektového řízení, typy projektů (na VŠB TUO), proč a jak řešit věci „projektově“, dotační zdroje;

Dotační možnosti, reálná podoba dotačních výzev, praktické ukázky, cyklus projektu (podávání, hodnocení, chyby v žádostech, rizika, zahájení realizace);

Účetní systém, oddělené účetnictví, kontrolní systém, rozpočet, specifika jednotlivých kapitol rozpočtu

Ostatní specifika finančního řízení (výkazy, změny, režim DPH, publicita, audity…), projektová praxe na VŠB-TUO z pohledu financí (objednávka, faktura, mzdy), rozdíly, specifika, ne/výhody jednotlivých dotačních programů, diskuze.

Dostupné studijní materiály:
prezentace z minulých běhů kurzu.

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
15. 5. 2024 -
16. 5. 2024
Ostrava (Dvoudenní kurz, který se bude konat 15. a 16.5. 2024 od 9:00 - 14:30 hod, místnost PI231, budova Business Centra. ) Prezenční 11/15 Zobrazit lektory

Lektoři

  • Mgr. Bohuslava Dostálová
  • Ing. Lukáš Čadan
  • Lubomír Baláš, BA (Hons)
29. 1. 2024 -
14. 5. 2024
Přihlásit se
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_052
ISCED-F Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 10
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Lubomír Baláš, BA (Hons)
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne