Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikáty za úspěšné absolvování kurzů si je možno vyzvednou v kanceláři PhD Akademie B207.

Za úspěšně absolvovaný kurz v rámci PhD Akademie může školitel udělit studentům doktorského studia kredity dle tabulky, platné pro akademický rok 2022/2023, viz níže.

Název kurzu Kredity
Budování osobní značky 2
Communicating Science Effectively 2
Critical Thinking 4
Datová gramotnost 2
Effective and confident communication 8
English for Scientific and Academic Purpose 8
English for Grants and Projects 6
Establishing a Digital Footprint 2
English for Scientific and Academic Discussion 8
From Strahov to NASA 2
Interdisciplinární spolupráce 4
Jak se stát úspěšným vynálezcem? I 2
Jak se stát úspěšným vynálezcem? ll 2
Komunikace vědy 2
Korelační a regresní analýza 4
LaTeX pro techniky 4
LibGuide I: ZAČÍNÁM (aneb Chci psát, ale nevím, jak začít) 2
LibGuide II: PROZKOUMÁVÁM (aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši) 2
LibGuide III: TVOŘÍM (aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit) 2
LibGuide IV: KONTROLUJI (aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství) 2
LibGuide V: PUBLIKUJI (aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?) 2
LibGuide VI: PREZENTUJI SE (aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost) 2
Manažerské rozhovory, zpětná vazba 4
Metody optimalizace a jejich využití pro řešení vybraných inženýrských úloh 4
Modelování a metody řešení inženýrských úloh: aplikace diferenciálních rovnic v mechanice 2
Modelování a metody řešení inženýrských úloh: základní numerické metody 4
Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější 2
Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě 4
Okenní Fourierova a waveletová transformace 4
Operační analýza a její využití pro řešení vybraných úloh 4
Open Science 2
Plánování mezinárodního projektu 4
Popisná statistika 4
Presenting at a Conference in English 6
Prezentace výsledků vědecké práce 2
Prezentační kompetence – jak (se) úspěšně prodat 4
Principles of Effective Reading and Writing 6
Projektové a finanční řízení projektu 4
Research Ethics 2
Řízení kariéry 4
Scientific and Academic Discussion 8
Sebekoučink a sebemotivace 4
Self-Coaching and Self-Motivation Tools 4
Stabilní a rychlé numerické metody pro řešení náročných inženýrských úloh 4
Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí? 4
Stress management 2
Turning Your Research into Games 2
Úspěšná a efektivní komunikace 2
Writing for Publication I 10
Writing for Publication I - Online for part-time PhD students 10
Writing for Publication II 10
Writing for Publication II - Online for part-time PhD students 10
Zadávání výsledků výzkumných aktivit do OBD 2