Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikáty za úspěšné absolvované kurzy do května 2023 si je možno vyzvednou v kanceláři PhD Akademie B207.

Počínaje akademickým rokem 2023/2024 budou certifikáty k dispozici v digitální podobě, v tištěné podobě pouze na vyžádání.

Za úspěšně absolvované kurzy v rámci PhD Akademie náleží studentům doktorského studia kredity dle směrnice TUO_LEG_22_003 verze: C.

Za každý kurz může student získat kredity pouze jednou, v maximální výši 24 kreditů za celé doktorské studium.

Název kurzu Kreditové hodnocení
Creating Effective Podcasts 2
Datová gramotnost l. 10
Duševní vlastnictví 360: ochrana inovačního kapitálu a její potenciál 6
Efektivní a efektní výuka 5
Effective and confident communication 10
English for Grants and Projects  10
English for Scientific and Academic Discussion I. 10
English for Scientific and Academic Purposes 10
Inovační kompas: Objevte svět transferu technologií a vědeckého podnikání 6
Korelační a regresní analýza 4
LaTeX pro techniky 5
LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním 8
Objev své jedinečné talenty a buď úspěšnější 2
Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě 4
Okenní Fourierova a waveletová transformace 4
Operační analýza, řešení vybraných úloh 3
Popisná statistika 4
Prezentace výsledků vědecké práce 2
Principles of Effective Reading and Writing 10
Projektové a finanční řízení projektu 4
Příprava a plánování projektů 6
Research Ethics 2
Researcher Integrity 2
Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí? 4
Time Management 3
Využívej talenty v praxi a zvládni své emoce 2
Writing for Publication I 10
Writing for Publication I - Online for part-time PhD students 10
Writing for Publication II 10
Writing for Publication II - Online for part-time PhD students 10
Zadávání výsledků výzkumných aktivit do OBD 2
Datová gramotnost ll. 10
English for Scientific and Academic Discussion Il 10
LibGuide: Library Guide to Academic Writing 8
Making an Impact with Your Research 2
Modelování a metody řešení inženýrských úloh 6
Presenting at a Conference in English 10
Research Career Planning 2
Stress management 6